PUSHED BACK - Hoe pushbacks Europees beleid werden en wat moet er gebeuren omdat te veranderen

Het aantal pushbacks aan de Europese buitengrenzen nam de voorbije jaren zorgwekkend toe. Uit de frequentie van de incidenten en het aantal lidstaten dat erbij betrokken blijkt dat pushbacks een systematische en structurele praktijk geworden zijn in het EU-migratiebeleid.

De aanhoudende rapporten over pushbacks wijzen op een systematisch falen van de EU om respect af te dwingen voor één van de meest fundamentele mensenrechten. In deze paper schetsen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen de problematiek en schuiven we beleidsaanbevelingen naar voor om de rechten van mensen op de vlucht aan de Europese grenzen beter te beschermen.

We kijken daarbij naar het functioneren van Frontex en naar de voorstellen van de Commissie voor de
oprichting van een mechanisme om rapporten over pushbacks te monitoren en verifiëren en om overtredingen aan te pakken.

Download