Opheffing code 207 - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Arbeidshof Brussel - Opheffing code 207

In een arrest van 28 september 2022 (n° 2022/KB/14) veroordeelt het Franstalige Arbeidshof van Brussel Fedasil om over te gaan tot de niet-toewijzing of de opheffing van de Code 207 indien het Agentschap niet binnen de 48 uur zou overgaan tot het aanbieden van een opvangplaats aan de verzoeker.

Het Arbeidshof stelt vast dat het opvangnetwerk verzadigd is. In dat geval laat artikel 11, § 3 van de Opvangwet toe om geen verplichte plaats van inschrijving (code 207) toe te wijzen. Hierdoor krijgt de verzoeker om internationale bescherming recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

Dit arrest kadert binnen de opvangcrisis die zich sinds ruim een jaar in België afspeelt en waardoor honderden verzoekers om internationale bescherming, bij gebrek aan een opvangplaats, wekenlang op straat slapen. Fedasil werd in het kader van deze crisis al ruim 3000 keer veroordeeld tot het toewijzen van een opvangplaats aan een verzoeker om internationale bescherming, maar het Agentschap respecteert deze rechterlijke uitspraken niet.

Ook de dwangsommen die de arbeidsrechtbank oplegt, worden door het Agentschap niet betaald. Het Arbeidshof reikt in dit arrest een andere mogelijkheid aan om het recht van deze mensen op een menswaardig leven, te doen respecteren.

Lees hier het volledige arrest