AIDA-rapport voor België 2023

Jaarlijks stelt ons team met veel toewijding het AIDA-rapport voor België samen. Met trots kunnen we melden dat de nieuwste update van 2023 nu online staat. Onze medewerkers hebben hard gewerkt om alle informatie zo helder en toegankelijk mogelijk te presenteren. Het resultaat mag er zijn!

Het rapport geeft een overzicht van de voornaamste veranderingen sinds de vorige update in april 2023. Enkele belangrijke punten: 

  • Asielaanvragen in 2023: In 2023 hebben in totaal 35.507 personen asiel aangevraagd in België; een daling van 3,2% ten opzichte van 2022. 2.596 aanvragen werden gedaan door niet-begeleide minderjarigen.
  • Erkenning van Internationale Bescherming: Het Commissariaat-generaal verleende aan 12.355 personen de vluchtelingenstatus en aan 424 personen de subsidiaire beschermingsstatus, wat het erkenningspercentage op 43,5% bracht. De vluchtelingenstatus werd voornamelijk verleend aan Syriërs, Afghanen, Eritreeërs en Palestijnen. Subsidiaire beschermingsstatus werd voornamelijk toegekend aan Somaliërs, Syriërs en Palestijnen. Aan 15.510 personen werd internationale bescherming geweigerd. 
  • Opvangplaatsen: Er is een voortdurend tekort aan opvangplaatsen, waardoor niet alle asielzoekers toegang krijgen tot het opvangnetwerk. Dit leidt tot schrijnende situaties. De Belgische overheid werd verschillende keren veroordeeld, maar respecteert de gerechtelijke beslissingen niet. 
  • Asielprocedure en achterstanden: De asielprocedure kampt met toenemende achterstanden bij de asielinstanties. De regering heeft besloten extra dossierbehandelaars aan te werven om dit terug te dringen. Desondanks nam de werklast verder toe.

We hopen dat dit rapport waardevol zal zijn voor iedereen die betrokken is bij het asielbeleid in België.

Wil je de Nederlandstalige samenvatting? Die kan je hier downloaden.

Download