Mensen voorop

Mensen voorop: De weg naar een echt asielbeleid

In mei 2019 vonden Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats.  Vluchtelingenwerk pleit voor een asiel- en integratiebeleid waarbij de mensen terug voorop staan. We geven in dit document de speerpunten mee van een constructief en duurzaam beleid. We formuleren hierbij aanbevelingen voor Vlaams, federaal en Europees niveau. We gingen met dit eisenpakket langs bij de verschillende democratische politieke partijen.

Kostprijs
0.00