Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk
Heel wat burgers ondersteunen mensen op de vlucht op vrijwillige basis in allerlei domeinen. Vrijwilligers vinden elkaar in vrijwilligersorganisaties verspreid in Vlaanderen en Brussel.

Gastvrij Netwerk versterkt lokale vrijwilligersorganisaties, dichtbij en solidair met mensen op de vlucht.

Gastvrij netwerk en de verschillende lidorganisaties zetten zich in voor een gastvrije en solidaire samenleving. Zij delen de missie en visie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waarmee ze samenwerken, maar werken op lokaal vlak in de eigen stad, of gemeente of provincie. Gastvrij Netwerk ondersteunt hen.

Gastvrij Netwerk vzw is opgericht in 2015 en biedt een platform voor diverse vormen van vrijwilligersinzet voor mensen op de vlucht. De vzw brengt vrijwilligers bijeen die samenwerken in verschillende organisaties: vrijwilligersverenigingen (vzw, feitelijke vereniging) en burgerinitiatieven (al of niet tijdelijke samenwerkingsverbanden).

Leden van Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 40 leden, met in totaal meer dan 1.500 vrijwilligers. De leden zijn lokale en bovenlokale autonome vrijwilligersgroepen - vzw’s, feitelijke verenigingen of burgerinitiatieven - in Vlaanderen en Brussel.

Vrijwilligersorganisaties helpen nieuwkomers om hun nieuwe buurt te verkennen, onze cultuur te begrijpen, Nederlands te oefenen. Ze begeleiden mensen naar een school voor de kinderen, een woning voor het gezin, een opleiding of een job. Ze ondersteunen de kinderen bij hun huiswerk, zoeken mee naar een hobby, helpen klussen in het huis of maken hen wegwijs in de administratieve molen.

Sommige zijn al jaren actief, andere zijn recent, maar allemaal ondersteunen ze mensen op de vlucht, ongeacht hun verblijfstatuut. De vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven richten zich ook tot de buurt waarin ze wonen. Zij informeren en sensibiliseren de gemeenschap. Zij brengen mensen met elkaar in contact en bouwen zo aan een gastvrije en solidaire samenleving.

Wil jij vrijwilliger worden?

Vrijwilligers vinden elkaar in vrijwilligersorganisaties verspreid in Vlaanderen en Brussel. Een vrijwilligersorganisatie is vaak de plek waar je als vrijwilliger met vragen terechtkan. Het is vaak een familie waar vrijwilligers én mensen op de vlucht elkaar ontmoeten.

                                                 Word vrijwilliger

                                                  Word vrijwilliger

   Word lid!
   Willen jullie lid worden van Gastvrij Netwerk?
   Netwerkdag
   Op onze jaarlijkse netwerkdag diepen we samen met experten bepaalde thema’s van het werkterrein uit, met workshops, kennismaking en uitwisseling van ervaringen.
   Starterskit
   Pakket met basisinformatie die je verder op weg helpt
   Inspiratiegids
   Inspirerende praktijken van vrijwilligers voor vrijwilligers
   Digitaal platform vrijwilligers
   Met de steun van de KBS bouwen we aan een online platform voor vrijwilligers met heldere en up-to-date informatie en tools.
   Gastvrij Netwerk Versterkt
   Gastvrij Netwerk werkt samen met Vluchtelingenwerk en de steun van Cera aan een leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht.
   Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt
   Samen met Vluchtelingenwerk en 3 vrijwilligersverenigingen ondersteunen we gezinnen en hun netwerk.
   Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor mensen in nood. 
   vzw EVA-centrum zet zich in voor armoedebestrijding, solidariteit en buurtwerking. Iedereen is welkom!
   Filet Divers is een verbindend en versterkend kansencentrum waar armen het woord nemen en een sociale kruidenier.
   Onthaal en ondersteuning van vluchtelingen: o.a. naaiatelier, huiswerkbegeleiding, praatgroepen Nederlands en woonbegeleiding.
   Gastvrij Wuustwezel is een vrijwilligersgroep, een onthaalgroep voor mensen die uit een ander land in Wuustwezel komen wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun toekomst perpectief te geven.
   Wij zetten ons structureel in voor verbinding en integratie, zowel als onze vrijwilligers en onze deelnemers bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden.
   150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke, ...
   Een privé-initiatief met roots in Kasterlee. Maar liefst 23 stichtende leden werken samen om erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans te geven op een zelfstandig bestaan.
   Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.
   De vrijwilligers van Thuis in Edegem willen mensen zich thuis doen voelen in hun gemeente.
   Een feitelijke vereniging die vrijwilligers verwelkomt uit de gemeenten Willebroek, Bornem, St. Amands en Puurs.
   Netwerk van geëngageerde burgers voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers om hen op een warme menswaardige manier te ondersteunen in hun nieuwe stad.
   Een plek vol diversiteit waar mensen op de vlucht verwelkomt en ondersteund worden.

   Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

   We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijkere identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven die werken voor mensen op de vlucht’.

   • We brengen verenigingen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
   • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door intervisie en vorming op maat.
   • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
   • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking.

   Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

   We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale en bovenlokale context.

   • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
   • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
   • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

   Relatie tot andere organisaties

   Gastvrij Netwerk werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een vaste medewerker Gastvrij Netwerk werkt op het secretariaat van Vluchtelingenwerk. Gastvrij Netwerk werkt ook met andere organisaties samen die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven.

   Vanuit de samenwerking met Vluchtelingenwerk en andere organisaties groeiden projecten om vrijwilligers voor mensen op de vlucht verder te versterken.