Toolkit GAIN

Toolkit voor vrijwillige voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Als jouw kind moet vluchten, wil je ook dat iemand voor hem zorgt. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België doorstaan een ongelofelijk hindernissenparcours. Hun voogd probeert hen daarbij zo goed en zo kwaad als mogelijk bij te staan. Dat blijkt niet steeds een eenvoudige opdracht. In dit rapport gaan we na hoe we niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beter kunnen beschermen en hun vrijwillige voogden meer kunnen ondersteunen.

We vertrekken in dit rapport vanuit de ervaringen van de jongeren en hun voogden. We gingen hiervoor in gesprek met 70 vrijwillige voogden, kinderen en andere betrokkenen. Op basis van die gesprekken formuleren we aanbevelingen.

De aanbevelingen richten zich tot diverse beleidsmakers. Uit de gesprekken blijkt dat er vragen zijn over verblijfstatus en huisvesting van niet-begeleide minderjarigen, maar ook over toegang tot vrije tijd, onderwijs en welzijn. Er is ook expliciet vraag naar duurzamere samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties en organisaties op het terrein opdat goede praktijken bredere toepassing vinden.

Op die manier kunnen vrijwillige voogden makkelijker hun weg vinden in het aanbod voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Vrijwillige voogden moeten tot slot meer praktisch ondersteund en individueel geëvalueerd worden.

Enkel beschikbaar als download.

Het rapport werd geschreven met de financiële steun van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt dankzij het project “Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe (G.A.IN.)” vrijwillige voogden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

Download