Nieuws

En de winnaars zijn ...

Dinsdagavond 24 april vond in het Vlaams Parlement in Brussel de Gastvrije Awardshow plaats, waarin Vluchtelingenwerk Vlaanderen gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in de bloemetjes zette. Deze awardshow vormt het slotstuk van de campagne 'Gastvrije Gemeente' 2018 dat lokale initiatieven aanspoort in Vlaanderen en Brussel.

Dit jaar verzamelden we 300 initiatieven, verdeeld over acht categorieën. Hieruit koos onze professionele jury één winnaar per categorie. Ook het publiek liet zijn stem horen. Maar liefst 10642 mensen stemden de voorbije weken hun favoriete gastvrije initiatieven naar de overwinning. Hieronder vind je alle winnaars:

Gastvrije Awards 2018

In de categorie gemeenten gaat de Gastvrije Award 2018 naar '(W)integratie', een samenwerking tussen de gastvrije gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne

Het project ‘Elke dag Nederlands! - (W)Integratie’ in de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne koppelt laagdrempelige taalcafés voor nieuwkomers aan toeleiding naar vrijwilligerswerk. Zo creëert het project een brug naar werk. De kustgemeenten laten verschillende van hun diensten samenwerken aan dit project. Dat is niet altijd evident maar het maakt nieuwe energie los!

In de categorie culturele, erfgoed- en artistieke initiatieven gaat de Gastvrije Award 2018 naar 'Begoocheling' van Compagnie Tartaren uit Leuven

 

Begoocheling' is een theatervoorstelling met nieuwe inwoners en hun verhalen door Compagnie Tartaren, een sociaalartistiek gezelschap uit Leuven. Het project draait rond co-creatie, improvisatie en het geloof dat iedereen de kunstenaar in zichzelf tot ontwikkeling kan brengen. Samen met alle deelnemers vinden de theatermakers hun vakgebied opnieuw uit.

In de categorie scholen gaat de Gastvrije Award 2018 naar 'Taalmaat' van Linguapolis uit Antwerpen 

Taalmaat’ van Linguapolis brengt anderstalige studenten uit het taaljaar Nederlands samen met Nederlandstalige studenten van de Universiteit Antwerpen. Het project maakt een brug naar hoger onderwijs.

In de categorie jeugdwerkorganisaties gaat de Gastvrije Award 2018 naar 'Jeugdwerk voor Alleman' van vzw J@M uit Mechelen

 

Jeugdwerk voor Alleman’ van vzw J@M wil jeugdbewegingen in Mechelen diverser maken. Het project zet in op jongeren eigenaarschap geven, laten doorgroeien. Het is een dynamisch inclusief project en een ruime samenwerking.

In de categorie bedrijven gaat de Gastvrije Award 2018 naar Pro-Natura, dat inzet op duurzame tewerkstelling van mensen met een vluchtverhaal  

Pro Natura (Vilvoorde) zet in op duurzame tewerkstelling van mensen met een vluchtverhaal. Pro Natura werft vluchtelingen aan om in kleine teams bos- en natuurgebieden in te richten en te beheren (en veel meer).

In de categorie verenigingen gaat de Gastvrije Award 2018 naar het 'SEE festival' van WCU-Dance uit Wijnegem 

Het ‘SEE festival’ van vzw WCU-Dance op 29 april 2018 in Wijnegem, opgezet door jonge asielzoekers, jongeren in de jeugdzorg en jongeren met een beperking begeleid door choreografen, muzikanten, zangcoaches, jeugdwerkers en vrijwilligers staat voor ontmoeting, doordacht met veel aandacht voor echte langdurige contacten, mensen laten groeien.

In de categorie burgers gaat de Gastvrije Award naar het Burgerplatform voor Overnachtingen uit Brussel (Kortenberg)  

Het ‘Burgerplatform voor overnachtingen’ uit Brussel (Kortenberg) vertegenwoordigt een groeiende gemeenschap van gastvrouwen, gastheren en gastgezinnen die hun woning en hart open zetten voor dankbare migranten uit het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk. Het project toont solidariteit, een open hart, een prachtig voorbeeld, liefde, durf. Als er iets is dat je kunt doen, is het toch je deur open zetten? 

In de categorie samenwerkingen gaat de Gastvrije Award naar 'IN de Zorg - UIT de Zorgen'  

Het internationaal project ‘IN de Zorg - UIT de Zorgen!’ van Familiehulp en acht partners uit België, Nederland en Duitsland (zorgorganisaties en vluchtelingenorganisaties). Het is een grootschalig project dat op een nieuwe manier werk in de zorgsector promoot en nieuwe opening maakt voor integratie via werk.

En de Publieksprijs? Die gaat naar de fiets-4-daagse 'Circle of cycle & Eetfestijn' uit Gent

Verschillende groepen samenbrengen, in een bonte mix. Diverse hoeken van België verkennen, een netwerk maken, eigenaarschap creëren. Dat doet de winnaar van de Publieksprijs, de fiets-4-daagse voor nieuwkomers ‘Circle of cycle & Eetfestijn’ 10-13 mei, een organisatie van JES vzw, KAJ De Mug, Odisee, Tumult vzw, SINGA en MENA uit Gent. De tocht leidt naar nieuwe steden én ontmoetingen met lokale organisaties die nieuwkomers warm welkom heten.

 

Proficiat aan alle winnaars!

Fotoverslag

Het fotoverslag van Karel van Assche op Flickr vind je hier.

Info voor de pers

Voor interviews met de woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen of meer info over de campagne Gastvrije Gemeente, neem contact op met de persmedewerker: Caroline Van Petegem– 0473 88 65 97 – caroline@vluchtelingenwerk.be

Open brief: wij zijn bezorgd over acties tegen partnerorganisaties in Kroatië en Hongarije

Met deze open brief vragen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bond zonder Naam, Oxfam Solidariteit, 11.11.11 en Amnesty International Vlaanderen dat onze overheid zou waken over het respect voor de autonome rol die het middenveld speelt in de EU-lidstaten

​ 

Geachte Eerste Minister,
Geachte Minister President,
Geachte Parlementsleden,
 

We stellen bezorgd vast dat enkele Europese middenveldorganisaties met wie wij nauw samenwerken, steeds meer worden beperkt in hun activiteiten door hun respectievelijke overheden.

Onze Kroatische partner ‘Are You Syrious’ laat weten dat de organisatie deze week, na het indienen van een klacht tegen de grenspolitie inzake buitensporig geweld met de dood van een kind tot gevolg, onder druk is gezet met intimiderende huiszoekingen. De verhoren door de politiediensten passen volgens hun getuigenis in een terugkerend patroon van intimidatie. ‘Are You Syrious’, dat in de zomer van 2015 startte als burgerinitiatief, is intussen uitgegroeid tot een geregistreerde ngo met ongeveer 200 vrijwilligers in verschillende landen. In Kroatië bieden ze dagelijks ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers, komen ze op voor de mensenrechten en pleiten ze voor een menswaardig grenzenbeleid. Ze rapporteren daarbij over de push back praktijken van de Kroatische overheid.

Ook van trouwe partners in Hongarije vernemen we dat ze onder toenemende druk staan. We verwijzen naar de vluchtelingenorganisaties 'Hungarian Helsinki Committee', 'Menedek' en 'Migrans Szolidaritas Csoport' met wie we al twintig jaar lang projecten en acties opzetten. Die organisaties, hun personeelsleden en vrijwilligers worden al wekenlang aangepakt in de pers en op regeringsgetrouwe tv-zenders.

Dergelijke vormen van intimidatie van het middenveld zijn niet onbekend.

Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (Fundamental Rights Agency of FRA) publiceerde in januari 2018 het rapport ‘Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU’ (FRA, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, januari 2018) waaruit blijkt dat het middenveld steeds meer onder druk staat in de Europese Unie. Middenveldorganisaties worden op verschillende vlakken geïntimideerd. Het rapport spreekt van lastercampagnes, bedreigingen, fysieke en verbale aanvallen op activisten. In de strijd tegen terreurbestrijding worden ook maatregelen genomen die de vrijheid van vereniging beperken en daardoor een negatieve impact hebben op de werking het middenveld. Daarnaast worden vele middenveldorganisaties geconfronteerd met een gebrek aan structurele financiële middelen. FRA wijst er eveneens op dat het middenveld te weinig wordt betrokken in beleids- en wetgevende processen. Nochtans spelen middelveldorganisaties een cruciale rol in een democratische samenleving en het waarborgen van het respect voor de mensenrechten.

Wij vragen u dan ook de rol van het middenveld te waarborgen, niet alleen in België, maar ook in andere Europese lidstaten.

We willen u vragen te waken over het respect voor de autonome rol die het middenveld moet kunnen spelen in de lidstaten waar zij werkzaam zijn. We hopen dat de Vlaamse en Federale overheid in de politieke dialoog met de lidstaten en bij de opvolging van de financiële steun aan projecten in deze landen de noodzakelijke kritische reflecties voert hierover, en het belang van een vrij functionerend middenveld benadrukt.

 
Hoogachtend,

Charlotte Vandycke & Rein Antonissen, directie Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Anniek Gavriilakis, directeur Bond zonder Naam

Stefaan Declercq, directeur Oxfam Solidariteit

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen

 

Gastvrije Gemeente 2018: de genomineerden zijn bekend

Wie wint dit jaar een gastvrije award? Je komt het te weten op de Gastvrije Awardshow in het Vlaams Parlement

Morgen zetten we een feestelijk punt achter de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en meer dan 40 partners. Die campagne zet bijna 300 gastvrije initiatieven van burgers, verenigingen, gemeenten, ... op de kaart en toont zo dat gastvrijheid overal in Vlaanderen en Brussel lééft. 

Op de Gastvrije Gemeente Awardshow in het Vlaams Parlement bekronen we de meest inspirerende gastvrije initiatieven met een Gastvrije Award en reiken we de Publieksprijs uit 

Een professionele jury onder leiding van Katrijn D'hamers (adviseur participatie en diversiteit bij FARO) beoordeelde alle ingezonden gastvrije initiatieven en haalde daar de meest inspirerende projecten uit, verdeeld over 8 categorieën: gemeenten, cultuur, scholen, jeugdwerk, bedrijven, verenigingen, individuen en samenwerkingen.

 

Genomineerden Gastvrije Awards 2018: 

 
In de categorie gemeenten zijn genomineerd

 • Het gastvrij wereldmuziekfestival ‘Kokopelli’, gepland 11-13 mei in Wevelgem
 • Het inclusieproject ‘I.O. de Kelle’ van OCMW De Haan,  een fijne plek om samen met je kind te spelen 
 • Het project ‘Elke dag Nederlands! - (W)Integratie’ vergroot het draagvlak voor de integratie van nieuwkomers in de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne

In de categorie culturele, erfgoed- en artistieke initiatieven zijn genomineerd

 • Muziektherapeutische en theatrale oefeningen ‘BEATS, WORDS & MOVES’ door vzw CREA THERA in asielcentra en scholen in Brugge
 • 'Begoocheling', een theatervoorstelling met nieuwe inwoners en hun verhalen door Compagnie Tartaren, een sociaalartistiek gezelschap uit Leuven - foto onder
 • Het participatief traject ‘Wie is er bang van Fatima Sultan?’ van Wilde vlechten vzw en Doek vzw, dat vormgeefster Sara Dykmans laat samenwerken met Afghaanse vrouwen in Antwerpen


Foto's: Begoocheling / Grenzeloos vrijwilligen

In de categorie scholen zijn genomineerd

In de categorie jeugdwerkorganisaties zijn genomineerd

 • Het ‘Cricket’ project van Arktos vzw in Leuven voor jongeren die zonder ouders in België zijn terechtgekomen
 • Jeugdwerk voor Alleman’ van vzw J@M dat jeugdbewegingen diverser wil maken in Mechelen
 • Grenzeloos vrijwilligen’ van Bouworde vzw (Leuven), een toffe vakantiewerking voor de kinderen en jongeren die verblijven in verschillende opvangcentra voor asielzoekers - foto boven

In de categorie bedrijven zijn genomineerd

 • Het internationaal project ‘IN de Zorg - UIT de Zorgen!’ van Familiehulp en acht partners uit België, Nederland en Duitsland (alle zorgorganisaties en vluchtelingenorganisaties)
 • Werkervaring opdoen bij Pro Natura (Vilvoorde) dat een duurzaam tewerkstellingsbeleid voorstaat en vluchtelingen aanwerft om in kleine teams bos- en natuurgebieden in te richten en te beheren  
 • Het project ‘Rising You’ dat het talent van jonge klimmers ontwikkelt in de richting van een professionele opleiding voor uiteenlopende “jobs op hoogte” - foto onder


Foto's: Rising You / Taalmaat

In de categorie verenigingen zijn genomineerd

 • Het ‘SEE festival’ van vzw WCU-Dance op 29 april 2018 in Wijnegem, opgezet door jonge asielzoekers, jongeren in de jeugdzorg en jongeren met een beperking begeleid door choreografen, muzikanten, zangcoaches, jeugdwerkers en vrijwilligers
 • Een fiets-4-daagse voor nieuwkomers ‘Circle of cycle & Eetfestijn’ 10-13 mei, een organisatie van JES vzw, KAJ De Mug, Odisee, Tumult vzw, SINGA en MENA uit Gent. De tocht leidt naar nieuwe steden én ontmoetingen met lokale organisaties die nieuwkomers warm welkom heten 
 • De workshop ‘In Belgium Normal ?!’  van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (Brugge) over thema's zoals bezoek aan de gyneacoloog, seksualiteitsbeleving, gender, gezinsplanning en-samenstelling, weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag

In de categorie burgers (individuen) zijn genomineerd

In de categorie samenwerkingen zijn genomineerd

 • De Werkgroep Gastvrije Gemeente Tielt nodigt vluchtelingen uit om mee te werken aan lokale activiteiten die verbinden en waar diverse lokale organisaties bij betrokken zijn, zoals socio-culturele verenigingen, OCMW, Open School, CVO, Samenlevingsopbouw, RSVK, het kinderopvangcentrum, de bibliotheek, de kringwinkel en individuele vrijwilligers
 • Het project ‘Rising You’ dat het talent van jonge klimmers ontwikkelt in de richting van een professionele opleiding voor uiteenlopende “jobs op hoogte”
 • Het internationaal project ‘IN de Zorg - UIT de Zorgen!’ van Familiehulp en acht partners uit België, Nederland en Duitsland (alle zorgorganisaties en vluchtelingenorganisaties)

 

Wie krijgt de Publieksprijs? 


We reiken op de Gastvrije Gemeente Awardshow dinsdag 24 april ook een Publieksprijs uit. Daarvoor kan het publiek nog stemmen tot vanavond 23u59!

 

Meer informatie voor de pers

 

Woordvoerder is Rein Antonissen, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen (beschikbaar voor toelichting, interviews op 23 en 24 april)
 

Contactpersoon voor de pers is Caroline Van Peteghem, tel 0473 88 65 97 of caroline@vluchtelingenwerk.be

 

Volg het op de voet:

www.gastvrijegemeente.be

Facebook en Instagram