Nieuws

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gisteren stuurden wij samen met Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés BruxellesCIRÉ-asblMédecins Sans Frontières (Belgique)CNCD-11.11.11 en Médecins Du Monde Belgique een brief naar de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block om haar te verwelkomen en te vragen de limiet op asielaanvragen op te heffen.

Hieronder kan je onze volledige brief lezen. 

 

 

 

#GeenMensenOpStraat

Deze ochtend voerden wij, Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en de Refugee Party samen met tientallen vrijwilligers actie. Bij een eerste actie aan het Klein Kasteeltje werd een spandoek ontrold, bij een tweede actie aan het Noordstation gingen mensen met slaapzak en wekker op de grond liggen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze gezamenlijke eis uit protest tegen het huidige ontradingsbeleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel.

Sinds eind november staat er een limiet op het aantal asielaanvragen per dag. Maximum 50 mensen per dag kunnen een aanvraag doen, de rest belandt op straat. Want wie geen aanvraag kan doen, heeft ook geen recht op opvang. Daar zijn vaak niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinnen en zieken bij. Tel daarbij zogenoemde 'transitmigranten' en ruim 3000 dak- en thuislozen en we kunnen spreken van een bewust veroorzaakte crisis. Tijd voor een wake-up call aan onze regering. We eisen toegang tot de asielprocedure en recht op opvang.

Gisteren stonden ongeveer 200 mensen urenlang aan te schuiven bij Klein Kasteeltje, slechts een tiental mensen werden binnengelaten. Een gezin met een twee maand oude baby bleef op straat. Deze ochtend telde ons monitoringteam opnieuw ruim 100 vluchtelingen en asielzoekers buiten in de wachtrij aan Klein Kasteeltje. Een 50-tal mensen werden binnengelaten, de rest mag morgen opnieuw proberen.

Wij trekken met zes andere ngo's naar de Raad van State om deze onwettige limieten en praktijken onmiddellijk op te heffen. De uitspraak wordt snel verwacht.

De asieldiensten in België verhuizen naar verschillende plaatsen in Brussel

De vele mensen die bij de Dienst Vreemdelingen­zaken (DVZ), recht tegenover het Maximiliaanpark, aanschuiven om asiel te vragen moeten vanaf vandaag zich anderhalve kilometer verderop gaan aanmelden en registreren, aan de achterkant van het opvangcentrum Klein Kasteeltje, maar dat is niet het enige dat veranderd.

Aanmelden

Vanaf vandaag moet iedere persoon die in België een asielaanvraag wil indienen zich aanmelden in het Klein Kasteeltje. 

Dit tijdelijk aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje zal  de diensten groeperen die zich bezighouden met de registratie van de asielaanvragen en de toewijzing van een opvangplaats. Concreet zijn het de dienst Registratie van Dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Dispatching van Fedasil. Zij verlaten de WTC II-toren aan het Noordstation. Ook het Infopunt van Fedasil zal verhuizen naar het Klein Kasteeltje.

2 ingangen

Het Klein Kasteeltje zal twee ingangen tellen:

  • De huidige ingang op nummer 27 aan de 9e Linielaan (aan de kant van het Kanaal) voor de bewoners die in het opvangcentrum verblijven.
  • Een nieuwe ingang aan de Passendalestraat (nummer 2) voor de personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen.

Deze ingang is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u. De registratie van de aanvragen zal plaatsvinden van 9u tot 10u.

Vragen, opmerkingen of klachten over de wijzigingen? Je kan fedasil contacteren via info.kleinkasteeltje@fedasil.be of in noodgevallen op het nummer 02 250 05 11. 

Na de aanmelding

Na het aanmelden krijgen de asielzoekers een opvangplaats toegewezen ergens in ons land. Elk op hun beurt moeten ze dan weer naar Brussel voor het eerste interview. Dat zal plaatsvinden in een nieuw kantoorgebouw op de Pachecolaan, vlakbij de Financietoren.

Voor het onderzoek ten gronde worden ze uitgenodigd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dat op 10 december 2018, Internationale Mensenrechtendag, verhuist.

Het Commissariaat verruilt zijn huidige adres vlakbij het Noordstation voor Eurostation, een nieuwe locatie tegenover het Zuidstation

Personen die rechtstreeks met asiel te maken hebben (verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen) kunnen vanaf 10 december 2018 terecht op dit adres, dat ook als officieel postadres geldt:

EUROSTATION

Ernest Blerotstraat 39

1070 BRUSSEL

T 02 205 51 11

F 02 205 50 01

www.cgvs.be

Andere bezoekers melden zich op onderstaand adres:

EUROSTATION

Victor Hortaplein 40

1060 BRUSSEL

T 02 205 51 11

F 02 205 50 01

www.cgvs.be

 

Het centrale telefoonnummer blijft ongewijzigd. Het centrale faxnummer verandert wel en wordt 02 205 50 01.

 

Hieronder vind je ten slotte een overzicht van de aangepaste telefoon- en faxnummers van een aantal diensten op het CGVS:

Dienst

Telefoon

Fax

E-mail

Telefooncentrale

02 205 51 11

02 205 50 01

CGRA-CGVS.Information@ibz.fgov.be

 

Communicatie

02 205 53 15

02 205 50 01

CGRA-CGVS.Communication@ibz.fgov.be

 

Verzending/Briefwisseling

02 205 53 17

02 205 50 02

CGRA-CGVS.Correspondance@ibz.fgov.be

 

Openbare Orde

02 205 53 16

02 205 50 03

cgra-cgvs.oop@ibz.fgov.be

 

Dispatching

02 205 53 14

02 205 50 04

CGRA-CGVS.Dispatching@ibz.fgov.be

 

Minderjarigen

02 205 53 06

02 205 50 05

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be

 

Helpdesk Erkende Vluchtelingen en Staatlozen

02 205 53 07

02 205 50 06

CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be

 

Helpdesk advocaten

02 205 53 05

02 205 50 07

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be

 

Juridische dienst

02 205 51 11

02 205 50 08

CGRA-CGVS.Admjur-NL@ibz.fgov.be

 

Internationale dienst

02 205 53 01

02 205 50 01

CGRA-CGVS.International@ibz.fgov.be