Nieuws

Solidariteitsactie voor Carola Rackete bij de Italiaanse ambassade

 Sea-Watch 3 kapitein mag niet vervolgd worden voor het redden van levens 

Vandaag voerden wij samen met Amnesty International, 11.11.11, CIRE, CNCD-11.11.11. en het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen een solidariteitsactie voor Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3. We droegen reddingsvesten en helmen, naar het beeld van de redders op zee, en zonden noodsignalen uit met behulp van fluitjes en misthoorns. Gisteren heeft een onderzoeksrechter haar huisarrest opgeheven en een aantal beschuldigingen tegen haar laten vallen.

Volgens de rechter kwam Carola Rackete enkel haar verplichting na om mensenlevens te redden op zee. Het onderzoek tegen haar op beschuldiging van het faciliteren van irreguliere binnenkomst, een aanklacht die wij absurd vinden, loopt nog verder.

'Als kapitein van het schip heeft Carola Rackete haar plicht vervuld om mensen op zee te redden en naar een veilige plek te brengen. We roepen op om haar daarvoor niet te vervolgen'

Wij vragen ook dat de EU een prioriteit maakt van het redden van mensenlevens op de Middellandse Zee, door voldoende zoek- en reddingscapaciteit te voorzien en reddingsngo’s ongestoord hun werk te laten doen. Het is essentieel dat nu snel een tijdelijk mechanisme overeengekomen wordt voor de ontscheping en spreiding van mensen die gered zijn op zee.

'De mannen, vrouwen en kinderen die gered worden door organisaties als Sea-Watch ontvluchten een verschrikkelijke situatie in Libië, waar de omstandigheden voor vluchtelingen en migranten nog steeds gruwelijk zijn. Libië kan niet beschouwd worden als een veilige haven, omdat vluchtelingen en migranten er bij terugkeer blootgesteld worden aan willekeurige detentie en foltering. Daarom moeten - van zodra mensen op de Middellandse Zee gered worden in internationale wateren - Europese overheden snel tussenkomen en samenwerken om zo snel mogelijk een veilige haven te vinden in een ander nabijgelegen land.'

Raad van State beslist dat kinderen niet meer opgesloten mogen worden

De Raad van State publiceerde vandaag haar beslissing die het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 schorst. Dat bepaalt het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten family units voor families met kinderen. In augustus 2018 trokken we met een coalitie van vijftien middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing van dit Koninklijk Besluit te vragen. De Raad motiveert haar beslissing onder meer door de geluidsoverlast van de nabije luchthaven, waaraan de kinderen worden blootgesteld tijdens hun detentie.

In de praktijk betekent dit dat België (voorlopig) geen kinderen meer kan opsluiten in de gesloten family units van het centrum 127bis. Indien de Belgische regering volhardt in haar wil om gezinnen met kinderen op te sluiten, zal ze het moeten eens worden over een nieuw Koninklijk Besluit. Daarnaast zal er ook een nieuw gesloten centrum voor families met kinderen gebouwd moeten worden. Dit betekent dus ook dat de miljoenen euro's die in de family units aan 127bis geïnvesteerd werden, weggegooid geld zijn.

Laat ons hopen dat onze regering uit deze beslissing begrijpt dat het nooit mogelijk zal zijn om een gesloten centrum te bouwen dat aangepast is aan de noden van kinderen.

De regering moet definitief een einde maken aan de detentie van kinderen en een onvoorwaardelijk verbod op de detentie van kinderen om migratieredenen in de wet verankeren. Vergeet zeker niet om onze petitie te tekenen om de regering hiervan te overtuigen!

Want EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.

Opschorting reddingsmissie Sophia: reactie 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen

EUROPA ZAL MENSEN ZIEN VERDRINKEN VANUIT DE LUCHT EN doet NIETS

De Europese lidstaten beslisten gisteren om de inzet van schepen op de Middellandse Zee binnen de Europese operatie Sophia op te schorten. De opleidingsmissie van de Libische kustwacht en de luchtpatrouilles worden wel voortgezet.  De schepen van operatie Sophia redden sinds 2015 44 000 mensen. Ook het Belgische fregat Louise Marie werkte daar in 2017 aan mee. Met deze beslissing verdwijnt het laatste humanitaire element uit de operatie Sophia, vinden 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Operatie Sophia was in juni 2015 opgezet om mensensmokkelaars het leven zuur te maken en hun boten te vernietigen. Daarbij was de inzet van vliegtuigen voor observaties belangrijk. Die mogen nu blijven vliegen, maar er zullen geen boten meer varen die drenkelingen kunnen oppikken. 

Na het wegpesten van zo goed als alle reddingsngo’s is deze beslissing een nieuw dieptepunt in het Europese migratiebeleid op de Middellandse zee.

De Europese lidstaten bleken wel bereid tot een akkoord om de steun aan de Libische kustwacht verder te zetten. 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen wijzen er nogmaals op dat de mensen die worden opgepikt door de Libische kustwacht worden blootgesteld aan vreselijke mensenrechtenschendingen. Eind vorige week nog uitte de VN Mensenrechtencommissie scherpe kritiek op het Europese beleid. Ze riep de EU op om de ngo’s niet te belemmeren in hun humanitaire werk op zee en de steun aan de Libische kustwacht te herzien.

11.11.11 en Vluchtelingenwerk veroordelen het gebrek aan EU-solidariteit bij de opvang van mensen die toekomen. De hervorming van het Europese Dublin-systeem met daarin voorstellen rond een eerlijke spreiding van vluchtelingen over heel Europa, zit al maanden muurvast.

Daarom sloot Italië al eerder zijn havens voor mensen op de vlucht,  een beslissing die de 3 ngo’s ten stelligste afkeuren.     

11.11.11 en Vluchtelingenwerk roepen België op om

  • verzet aan te tekenen tegen de beslissing  om de inzet van schepen op te schorten. Het redden van mensenlevens is een internationale plicht en mag geen onderdeel zijn van een  politiek steekspel. 
  • een constructieve houding in de hervorming van het Europese asielsysteem aan te nemen. Op kortere termijn vragen we België mee aan de kar te trekken van een ontschepings- en verdelingsmechanisme met lidstaten die wel bereid zijn hun internationale verplichtingen na te komen. Dat moet toelaten dat mensen die gered worden op zee, kunnen aanmeren en verdeeld worden over Europese lidstaten.
  • de operationele steun aan de Libische kustwacht op te schorten tot er garanties zijn over de veiligheid van migranten in Libië.