Nieuws

Wij gaan voor Artikel 23, jij ook?

Hart boven Hard vierde onlangs haar vierde verjaardag, en de burgerbeweging is klaar om gas te geven als nooit tevoren. Tot de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen ze hun stem laten gelden, omdat ze vinden dat de volgende maanden moeten gaan over wat er écht toe doet. Samen met tientallen organisaties uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn handtekening gezet onder de oproep van TAMTAM en Hart boven Hard: ‘Artikel 23 is een sterke tekst’.

In Artikel 23 staat dat iedereen het recht heeft om een menswaardig leven te leiden. Het recht op behoorlijke huisvesting, het recht op gezondheidszorg, bescherming van een gezond leefmilieu, sociale zekerheid en nog veel meer, zijn geen onrealistische doelen, maar afspraken die zwart op wit in de Grondwet staan.

Hart boven Hard pleit voor het naleven van grond- en basisrechten en stelt voor dat we elke politieke beslissing, federaal en lokaal, voortaan officieel toetsen aan Artikel 23.

‘Wat is het minimum dat we als gemeenschap willen garanderen voor elk mens, ongeacht taal, inkomen, achtergrond? Vandaag worden keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar. Onze beleidsmakers vergeten vaak dat de antwoorden op de cruciale keuzen van vandaag gewoon in de Grondwet staan.’

Lees hier de lanceringstekst in De Standaard op 19 oktober 2018.

Lees hier de oproep van Hart boven Hard en 10 armoede-experts in De Morgen op 27 oktober 2018. 

 

Als de rijkdom stijgt in ons land, waarom daalt de armoede dan niet? Omdat armoede een verhaal is van ongelijkheid! Eén op zes mensen leeft in België onder de armoedegrens, nochtans is een menswaardig leven een grondrecht voor iedereen. Als de gelijkheid scheef zit, dan staan wij samen recht. Omdat wij mensen zijn!

3x3 voorstellen voor een gastvrije gemeente

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. (Kandidaat) beleidsmakers denken na over een nieuw beleid. De campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en partners wil hen aanmoedigen om voorstellen mee te nemen die de rechten en kansen van asielzoekers en vluchtelingen waarborgen. Dat doen we met concrete voorstellen rond wonen, werk en onderwijs. Daaruit komt deze selectie van 3x3 voorstellen: 

WonenWerkOnderwijs

VERZEKER GRONDRECHTEN

Schrap de voorwaarde “lokale binding” voor vluchtelingen bij het toewijzen van een sociale woning
 
Geef het goede voorbeeld:
ban discriminatie bij het gemeentepersoneel
 
Bied elk kind onderwijs en gelijke kansen, ook kinderen die (nog) geen papieren hebben
 

WERK SAMEN MET GASTVRIJE BURGERS EN MIDDENVELD

Laat OCMW en CAW samenwerken met woonbuddies van vluchtelingen
 
Zet in op begeleiding naar werk door middenveldorganisaties
  
Betrek vrijwilligers en buurtorganisaties bij onderwijs op maat van nieuwkomers
  

SENSIBILISEER EN INFORMEER

Informeer sociaal werkers over woonrechten van nieuwkomers
 
Vertel werkgevers over kansen die diversiteit biedt voor de werkvloer
  
Stimuleer burgerparticipatie bij naschoolse huiswerkklasjes
  

Lees meer in onze
nota over wonen

Lees meer in onze
nota over werk

Lees meer in onze
nota over onderwijs


We stimuleren gastvrije burgers en initiatieven om het onthaal en de integratie van mensen op de vlucht op de lokale politieke agenda te zetten. Steun jij onze voorstellen en wil je dat jouw toekomstig bestuur ze opneemt? Klik dan door naar onze petitie. In de drie steden of gemeenten waar we de meeste ondertekenaars tellen, gaan we onze beleidsvoorstellen in oktober 2018 persoonlijk aan de nieuwe burgemeester overhandigen!

Maak je steun zichtbaar en zet je naam onder onze voorstellen

 

 

Download hier onze uitgebreide nota's met beleidsaanbevelingen:

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan wonen

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan werk

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan onderwijs

Gevaar: rechten in afbraak! We voerden actie aan het Federaal Parlement

Actie Federaal Parlement 9 november 2017

Vanochtend voerden we samen met lidorganisaties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen actie aan het Federaal Parlement. De ingang van het parlement werd even een gevarenzone: "rechten in afbraak!".

Deze namiddag buigt de Kamer zich immers over wetsontwerpen die de rechten van asielzoekers sterk inperken (meer informatie lees je in ons persbericht). De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) toonde zich bezorgd, de Privacycommissie gaf een negatief advies en verschillende betrokken ngo's maakten hun bezwaren en bezorgdheden over. Die signalen leverden geen aanpassingen op aan de wetsontwerpen. Met de actie riepen we de Kamerleden om de wetsontwerpen alsnog te weren.

VRT NWS, BRUZZ en DeWereldMorgen waren erbij. 
Lees hier het verslag van DeWereldMorgen en het verslag van BRUZZ
Hier vind je de reportage van VRT NWS.