Nieuws

3x3 voorstellen voor een gastvrije gemeente

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. (Kandidaat) beleidsmakers denken na over een nieuw beleid. De campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en partners wil hen aanmoedigen om voorstellen mee te nemen die de rechten en kansen van asielzoekers en vluchtelingen waarborgen. Dat doen we met concrete voorstellen rond wonen, werk en onderwijs. Daaruit komt deze selectie van 3x3 voorstellen: 

WonenWerkOnderwijs

VERZEKER GRONDRECHTEN

Schrap de voorwaarde “lokale binding” voor vluchtelingen bij het toewijzen van een sociale woning
 
Geef het goede voorbeeld:
ban discriminatie bij het gemeentepersoneel
 
Bied elk kind onderwijs en gelijke kansen, ook kinderen die (nog) geen papieren hebben
 

WERK SAMEN MET GASTVRIJE BURGERS EN MIDDENVELD

Laat OCMW en CAW samenwerken met woonbuddies van vluchtelingen
 
Zet in op begeleiding naar werk door middenveldorganisaties
  
Betrek vrijwilligers en buurtorganisaties bij onderwijs op maat van nieuwkomers
  

SENSIBILISEER EN INFORMEER

Informeer sociaal werkers over woonrechten van nieuwkomers
 
Vertel werkgevers over kansen die diversiteit biedt voor de werkvloer
  
Stimuleer burgerparticipatie bij naschoolse huiswerkklasjes
  

Lees meer in onze
nota over wonen

Lees meer in onze
nota over werk

Lees meer in onze
nota over onderwijs


We stimuleren gastvrije burgers en initiatieven om het onthaal en de integratie van mensen op de vlucht op de lokale politieke agenda te zetten. Steun jij onze voorstellen en wil je dat jouw toekomstig bestuur ze opneemt? Klik dan door naar onze petitie. In de drie steden of gemeenten waar we de meeste ondertekenaars tellen, gaan we onze beleidsvoorstellen in oktober 2018 persoonlijk aan de nieuwe burgemeester overhandigen!

Maak je steun zichtbaar en zet je naam onder onze voorstellen

 

 

Download hier onze uitgebreide nota's met beleidsaanbevelingen:

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan wonen

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan werk

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente - Werken aan onderwijs

Gevaar: rechten in afbraak! We voerden actie aan het Federaal Parlement

Actie Federaal Parlement 9 november 2017

Vanochtend voerden we samen met lidorganisaties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen actie aan het Federaal Parlement. De ingang van het parlement werd even een gevarenzone: "rechten in afbraak!".

Deze namiddag buigt de Kamer zich immers over wetsontwerpen die de rechten van asielzoekers sterk inperken (meer informatie lees je in ons persbericht). De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) toonde zich bezorgd, de Privacycommissie gaf een negatief advies en verschillende betrokken ngo's maakten hun bezwaren en bezorgdheden over. Die signalen leverden geen aanpassingen op aan de wetsontwerpen. Met de actie riepen we de Kamerleden om de wetsontwerpen alsnog te weren.

VRT NWS, BRUZZ en DeWereldMorgen waren erbij. 
Lees hier het verslag van DeWereldMorgen en het verslag van BRUZZ
Hier vind je de reportage van VRT NWS.

    

    

TV-spot campagne 11.11.11

11.11.11 voert dit jaar campagne over migratie en vluchtelingen. wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar 11.11.11, samen met zijn leden, iedere dag aan werkt. Help 11.11.11 de grondoorzaken van migratie aanpakken. Steun hen: http://www.11.be/steunen. Meer weten over de campagne? Ontdek meer op http://allemaalmensen..11.be