Nieuws

Tussentijds verslag commissie Bossuyt weinig kritisch voor overheid

Vandaag stelde de commissie Bossuyt haar tussentijds verslag i.v.m. de evaluatie van het terugkeerbeleid van ons land voor. Het verslag blijkt een onevenwichtige denkoefening die grondige kritiek van experts op het terrein en vragen van belangrijke instellingen als de VN onvoldoende ernstig neemt. 'De commissie vindt het oké dat kinderen opgesloten worden en wuift elk experten verslag over mogelijke schade aan deze kinderen weg. Ook andere kwetsbare mensen zoals asielzoekers horen niet thuis in detentie en ons land zou op zoek moeten gaan naar alternatieven. Dit is dus zeer teleurstellend,' zegt onze directeur Charlotte Van Dycke. 'Wij vragen nu dat wij en andere experts op het veld dringend actief betrokken worden in dit proces en dat er een permanente commissie wordt opgericht die jaarlijks het terugkeerbeleid doorlicht.'

In maart 2018 werd een tijdelijke commissie opgericht onder de leiding van Marc Bossuyt. Deze commissie moest het terugkeerbeleid van ons land evalueren. De commissie werd in het leven geroepen nadat ons land gevluchte Soedanezen had teruggestuurd naar Soedan zonder te onderzoeken of het daar wel veilig was voor hen. 

Klik hier voor de nota met aandachtspunten die wij in maart 2018 verstuurden naar de commissie.

Een kind sluit je niet op. Punt

Ter gelegenheid van de kinderrechtendag lanceren de organisaties achter de campagne 'Een kind sluit je niet op. Punt.' vandaag een grote posteractie. Tienduizenden affiches worden uitgedeeld in scholen, speelgoedwinkels, metrostations en winkelcentra.

Het doel van de actie: mensen te informeren en te sensibiliseren over detentie van kinderen, en hen vragen om de petitie van de campagne te tekenen. Deze petitie roept de regering nogmaals op een einde te maken aan detentie van kinderen, en een verbod hierop in te voeren in de wet.

Detentie van kinderen voor migratieredenen druist altijd in tegen het hoger belang van het kind, en altijd hun rechten schendt. De VN-Special Rapporteur voor foltering stelt dat detentie onherstelbare schade aanricht en vergeleken kan worden met foltering of een andere vorm van wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.

'Detentie van kinderen voor migratieredenen mag nooit een optie zijn. Er bestaan alternatieven, in België en in het buitenland. Deze houden beter rekening met kinderrechten, kosten minder en zijn bovendien doeltreffender. Wat we nog missen is een echt engagement van de regering om in te zetten op de alternatieven'.

De petitie, die op korte tijd al duizenden handtekeningen heeft kunnen verzamelen, staat op de website van de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.”:www.eenkindsluitjenietop.be.

Zelfdoding in gesloten instelling Vottem

In de nacht van maandag op dinsdag is een man uit Eritrea door zelfdoding om het leven gekomen in het  gesloten centrum in Vottem. De man zat al ongeveer vier maanden opgesloten in het Centrum en volgens getuigen was hij depressief. 

Wij hopen dat er snel een grondig onderzoek zal komen naar deze treurige gebeurtenis. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden. Lees er meer over in het persbericht van enkele Franstalige organisaties, waaronder onze zusterorganisatie CIRE.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.