Vacatures

Juridisch medewerker Medimmigrant

Vzw Medimigrant
Soort vacature: Betaalde functie

Vzw Medimigrant

Door zijn werking streeft Medimmigrant naar toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie om hen in staat te stellen menswaardig te leven. De organisatie verdedigt de verankering van het recht op gezondheid van deze mensen in de wetgeving en waakt over de concrete uitwerking van dit recht in relevante diensten en organisaties. Medimmigrant ijvert ook voor een migratiepolitiek die rekening houdt met de medische noden van deze mensen.

Voornaamste taken

 

Onthaalmedewerker (tweetalig NL/FR) Voltijds contract (onbepaalde duur)

PAG-ASA vzw
Soort vacature: Betaalde functie

PAG-ASA vzw, opgericht in 1994, is een gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel.

Als onthaalmedewerker ben jij het allereerste contact voor elke hulpvrager/bezoeker bij PAG-ASA , dus zowel voor cliënten, professionele partners, als potentiële slachtoffers. Jij staat in voor hun onthaal op een vriendelijke, professionele en efficiënte manier.

Jurist of Criminoloog (tweetalig NL/FR) Voltijds contract (onbepaalde duur)

PAG-ASA vzw
Soort vacature: Betaalde functie

PAG-ASA vzw, opgericht in 1994, is een gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. 

Als juridische begeleider sta je in voor de opvolging op administratief en juridisch vlak van de cliënten die je begeleidt.