Nieuws

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gisteren stuurden wij samen met Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés BruxellesCIRÉ-asblMédecins Sans Frontières (Belgique)CNCD-11.11.11 en Médecins Du Monde Belgique een brief naar de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block om haar te verwelkomen en te vragen de limiet op asielaanvragen op te heffen.

Hieronder kan je onze volledige brief lezen. 

 

 

 

#GeenMensenOpStraat

Deze ochtend voerden wij, Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en de Refugee Party samen met tientallen vrijwilligers actie. Bij een eerste actie aan het Klein Kasteeltje werd een spandoek ontrold, bij een tweede actie aan het Noordstation gingen mensen met slaapzak en wekker op de grond liggen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze gezamenlijke eis uit protest tegen het huidige ontradingsbeleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel.

Sinds eind november staat er een limiet op het aantal asielaanvragen per dag. Maximum 50 mensen per dag kunnen een aanvraag doen, de rest belandt op straat. Want wie geen aanvraag kan doen, heeft ook geen recht op opvang. Daar zijn vaak niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinnen en zieken bij. Tel daarbij zogenoemde 'transitmigranten' en ruim 3000 dak- en thuislozen en we kunnen spreken van een bewust veroorzaakte crisis. Tijd voor een wake-up call aan onze regering. We eisen toegang tot de asielprocedure en recht op opvang.

Gisteren stonden ongeveer 200 mensen urenlang aan te schuiven bij Klein Kasteeltje, slechts een tiental mensen werden binnengelaten. Een gezin met een twee maand oude baby bleef op straat. Deze ochtend telde ons monitoringteam opnieuw ruim 100 vluchtelingen en asielzoekers buiten in de wachtrij aan Klein Kasteeltje. Een 50-tal mensen werden binnengelaten, de rest mag morgen opnieuw proberen.

Wij trekken met zes andere ngo's naar de Raad van State om deze onwettige limieten en praktijken onmiddellijk op te heffen. De uitspraak wordt snel verwacht.

Ons land zette al meer dan 200 kinderen op de vlucht op straat

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) kunnen aangemeld worden bij de Dienst Voogdij. Eens geregistreerd krijgen ze opvang. En daar loopt het nu mis. Er is te weinig opvang voorzien voor hen waardoor ze op straat worden gezet. En het winterplan van Fedasil dat normaal start op 1 november, ging dit jaar nog niet van start. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn kinderen en jongeren op de vlucht die hier alleen zijn zonder ouders of voogd. Ons land zet dus doelbewust kinderen en jongeren op straat en stelt hen bloot aan mogelijke uitbuiting en gevaarlijke situaties tijdens de nacht. Dat is onaanvaardbaar. Dat is schuldig verzuim. Onze overheid moet dringend plaatsen vrijmaken voor deze kinderen.

We krijgen verontrustende boodschappen over de registratie en opvang van kinderen op de vlucht die zonder hun ouders in ons land zijn. Zo waarschuwde o.a. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) dat het winterplan voor kinderen op de vlucht die zonder hun ouders in België zijn, niet van de grond komt. Ook het Kinderrechtencommissariaat trekt aan de alarmbel in een stuk van Knack van vrijdag 30 november 2018. 

Hoe zit dat nu precies?

Enerzijds zijn er de kinderen die niet zijn gemeld bij Dienst Voogdij. Zij leven op straat. We zien hen onder andere in Maximiliaanpark in Brussel. Vanaf volgende week kunnen ze eventueel terecht in de federale winteropvang, die opent met in totaal 75 bedden. Of daar genoeg plaats is voor kinderen op de vlucht, in welke mate de kinderen worden geïnformeerd over hun asiel-, verblijfs- en opvangmogelijkheden in België en welke rust daar wordt geboden, valt af te wachten.

Idealiter worden de kinderen die zich in de winteropvang presenteren geïnformeerd over de asiel-, verblijfs- en opvangmogelijkheden in België en krijgen zij in alle rust vertrouwen in het Belgische systeem, waarna ze officieel worden gesignaleerd als NBMV bij de Dienst Voogdij. Waarschijnlijk zal CAW die rol op zich nemen: zij kunnen informeren en nadien – met toestemming van het kind - een officiële melding doen bij de Dienst Voogdij (zgn. signalement van aanwezigheid van NBMV).

Nog een vraagteken is of er echt specifiek plaatsen worden vrijgehouden in het federale winteropvang voor NBMV. De winteropvang opent op 8 december 2018 met een capaciteit van 75 plaatsen. Die capaciteit zal worden uitgebreid naar 200 plaatsen van zodra er bijkomende werken van de brandweer zijn uitgevoerd.

Anderzijds zijn er de kinderen die wel gemeld zijn bij Dienst Voogdij. Die kunnen naar een opvangplaats van Fedasil (De Federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers). Zo’n melding (zgn. signalement van aanwezigheid van NBMV) kan door burgers of organisaties worden gedaan door contact op te nemen met de Dienst Voogdij. Overheidsdiensten (zoals politie of ambtenaren bij DVZ) zijn wettelijk verplicht om die melding te doen bij het aantreffen van een NBMV. Pas na een melding aan de Dienst Voogdij, zal de Dienst Voogdij Fedasil contacteren om opvang te voorzien in een oriëntatie- en observatiecentrum (OOC).

Kinderen op straat

Fedasil organiseert jaarlijks ook een winterplan. Dat staat los van het federaal winterplan. Het winterplan van Fedasil is enkel relevant voor NBMV die reeds gemeld zijn bij de Dienst Voogdij. Het winterplan van Fedasil gaat traditioneel van start op 1 november, en bestaat eruit dat kinderen die worden gemeld bij de Dienst Voogdij twee nachten onderdak krijgen in een OOC, zelfs al zijn ze nog niet geregistreerd bij DVZ of de politie (vingerafdrukken en scan van de longen).

Maar dit jaar is dat plan niet van start gegaan. Waarom niet? Er is geen plaats meer in de observatie- en oriëntatiecentra (OOC’s) van Fedasil. Door een licht verhoogde instroom van NBMV zitten de OOC’s overvol. Sinds september kunnen zelfs de NBMV die gemeld zijn bij Dienst Voogdij, niet meer worden opgevangen in de OOC’s. Zij worden gewoon terug op straat gezet. Kinderen worden in ons land op straat gezet, zelfs nadat ze zijn gemeld bij de Dienst Voogdij.

Er moeten dringend plaatsen worden vrijgemaakt in de eerste opvangfase van Fedasil om kinderen op de vlucht op te vangen. Het is onaanvaardbaar dat deze kinderen op straat moeten overleven, zelfs na contact met verschillende overheidsinstanties.