-

Marc: "Ik heb soms het gevoel dat ik de mensen niet kan helpen zoals ik ze zou willen helpen"

Marc De Jonghe werkt als vrijwilliger/jurist bij Legal Helpdesk. Hij wil vooral asielzoekers helpen met hun bezorgdheid om een advocaat te vinden. “Ik heb soms het gevoel dat ik de mensen niet kan helpen zoals ik ze zou willen helpen.”
MarcDeJonghe

Marc concentreert zijn activiteiten voor Legal Helpdesk vooral rond formaliteiten in orde brengen waarmee advocaten voor de asielzoekers kunnen worden aangeduid. Hij probeert ook advies te geven voor wat betreft de asielprocedure, maar vaak ontbreekt de tijd daarvoor.

Sinds oktober 2021, met de nieuwe opvangcrisis, is hij als vrijwilliger aan de slag voor Legal Helpdesk, een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarin vrijwilligers van advocatenkantoren de mensen op de vlucht bijstaan om hun rechten te verdedigen.

Marc De Jonghe werkte gans zijn actieve loopbaan als jurist voor FOD Financiën. Na zijn pensioen ging hij in 2015 als vrijwilliger aan de slag bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen en werd ook ambassadeur.

"Ik heb soms het gevoel dat ik de mensen niet kan helpen zoals ik ze zou willen helpen"

Volgens Marc is er soms te weinig tijd voor meer diepgaande gesprekken. Op iedere permanentie dienen zich veel vrijwilligers aan maar het kan best druk zijn op een namiddag. De gesprekken met de asielzoekers probeert Marc in tijd te beperken omdat hij heel vaak beroep moet doen op de tolken van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Dit zijn ook allemaal vrijwilligers, die hun uiterste best doen, maar we willen niet teveel beslag leggen op hun tijd. Dat maakt dat ik soms het gevoel heb dat ik de mensen niet kan helpen zoals ik ze zou willen helpen. “ 

 

Legal Helpdesk - MarcDJ

"Het is soms vechten tegen de bierkaai"

Het is vaak ook een beetje vechten tegen de bierkaai. Marc moet vaststellen dat Fedasil de beslissingen genomen door de arbeidsrechtbank niet altijd direct uitvoert.  Het duurde in het verleden vaak te lang tot de asielzoekers toch een opvangplek kregen, soms vier tot vijf maanden na de beslissing van de rechtbank. Dat is ook de reden waarom er toen beslist werd om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om meer druk uit te kunnen oefenen. Marc ziet daar nu een lichte verbetering in, maar de weg is nog lang. De contacten met Fedasil noemt hij ook beter.

"Fedasil doet niet wat ze moeten doen, voldoende plaatsen creëren"

Een vaak terugkerend probleem voor veel mensen op de vlucht is de Dublinsituatie waarin ze zitten (dit wil zeggen de vluchteling was al eerder geregistreerd in een ander land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielaanvraag). Deze groep van asielzoekers krijgt van  Fedasil meestal geen prioriteit. "Het is een fundamenteel recht voor deze mensen dat ze niet op straat worden gezet, en wij proberen alle juridische middelen aan te wenden om dit recht af te dwingen.” Voor Marc weegt vooral het moreel aspect door om deze mensen juridisch op weg te helpen. “Alleen moeten we vast stellen dat we niet altijd kunnen bekomen wat we hoopten te kunnen bekomen."