-

Organisaties naar Raad van State tegen stop asielopvang alleenstaande mannen

Op woensdag 6 september diende Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met 7* andere organisaties een vordering tot schorsing bij hoogdringendheid in bij de Raad van State tegen de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om ‘tijdelijk’ geen alleenstaande mannen meer op te vangen. “We zien mensen, jonge gasten vaak, echt kraken onder de impact van het leven op straat.”

We vechten deze instructie aan omdat het onwettig is en een gevaarlijk precedent vormt. Vluchtelingenwerk staat ervoor bekend altijd constructief naar oplossingen te willen helpen zoeken, maar hier is een rode lijn overschreden en dan is het onze taak om dit aan te vechten. 

De staatssecretaris stelt hiermee een gevaarlijk precedent. Als deze instructie passeert, wordt de praktijk waarvoor de regering al duizenden keren veroordeeld is plots officieel beleid. Opvang, een dak boven je hoofd hebben, wordt hiermee niet langer een recht, maar een gunst. Al 2 jaar lang slaagt ons land er niet in om asielzoekers waardig op te vangen. Duizenden mensen moeten noodgedwongen maanden op straat doorbrengen. Dit is onaanvaardbaar! De wet voorziet nochtans oplossingen, zoals een verplicht spreidingsplan over alle gemeenten. Als elke gemeente slechts 5 extra mensen zou opvangen, hoeft niemand meer op straat te slapen. 

Dit is een politieke crisis 

Het klopt namelijk niet dat de staatssecretaris via deze maatregel kan garanderen dat gezinnen en kinderen opvang krijgen. Vandaag al moeten mannen gemiddeld vier maanden wachten op een opvangplaats. In die wachtperiode moeten ze maar overleven in kraakpanden of de Brusselse daklozen opvang, we zien mensen, jonge gasten vaak, echt kraken onder de impact van het leven op straat. Het is een symboolmaatregel: opvangdiensten vertellen ons dat plaatsen voor alleenstaanden niet 1 op 1 kunnen ingezet worden voor families. 

“Als gemiddeld elke gemeente vijf asielzoekers opvangt, is de huidige crisis opgelost” 

Het klopt ook niet dat we ons in een onoverkomelijke crisissituatie bevinden. De wet voorziet in een spreidingsplan dat geactiveerd kan worden in tijden dat Fedasil onder druk staat. Als gemiddeld elke gemeente vijf asielzoekers opvangt, is de huidige crisis opgelost en zouden de asielinstanties ademruimte krijgen om eindelijk eens uit crisismodus te kunnen komen. Dan kan de rust terugkeren in dit dossier. Dit is een politieke crisis, veroorzaakt door een regering die niet de kracht heeft om echt te doen wat nodig is. 

Deze maatregel lijkt vooral bedoeld als afschrikeffect. In de hoop dat het aantal asielaanvragen in België zou dalen in vergelijking met onze buurlanden. Dit is cynisch en onwettig beleid. 

Via deze rechtszaak hopen we te bewijzen aan mensen die geloven in basisrechten (zoals opvang – waardigheid voor iedereen) en aan alle mensen op de vlucht die hun leven hier opnieuw willen opnemen, dat we niet in een land leven dat wordt geregeerd door cynisme, maar door wetten die voor iedereen gelden. 

We verwachten snelle uitspraak. 

 

*Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies - Saamo Brussel, Ciré, Burgerplatform Belrefugees,  NANSEN vzw, de ligue des droits humains en ADDE