-

PSC Antwerpen - “Vluchtelingen kunnen enorm bijdragen aan de samenleving door hun veerkracht”

Petra Schipper is inhoudelijk coördinator van het project de Woonterp bij het Protestants Sociaal Centrum (PSC), een vrijwilligersbeweging in Antwerpen die zich inzet voor mensen in armoede en mensen op de vlucht. Petra is ook stadspredikant. Door haar verbindende rol is ze een brugfiguur, luisterend oor en spreekbuis: “Samen leren we hoe we een stap vooruit kunnen zetten.”

Vrijwilligersbeweging

PSC heeft verschillende projecten waaraan toegewijde vrijwilligers meewerken. Één daarvan is de Woonterp, een project van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingengezinnen. “We hebben drie soorten vrijwilligers”, legt Petra uit. “Er zijn klussers die we kunnen oproepen als er bijvoorbeeld iets hersteld moet worden. Verder zijn er buddy’s voor de gezinnen. Ten slotte hebben we ook huizenzoekers: zij gaan het internet afstruinen op zoek naar woningen en helpen mee in contact te staan met de verhuurders.” In het voorbije jaar hebben ook vijf stagiairs zich aangesloten bij het team. “Een bijzondere meerwaarde”, volgens Petra, “in coronatijden hebben zij onze vrijwilligers kunnen ondersteunen met hun knowhow.” Bovendien zorgde corona ook voor veel nieuwe vrijwilligers. “Het zijn nu andere profielen die reageren op onze zoekertjes, het gaat vaak om mensen die technisch werkloos zijn en die iets nuttig willen doen voor de samenleving.”

De kip en het ei

Naast projecten in de stad Antwerpen, heeft PSC ook een coöperatie in Burkina Faso opgericht voor kippenteelt (en nog veel meer daaromheen): De Kip en het Ei-project. Burkina Faso is een van de armste landen in Afrika en de wereld. PSC zet met dit project in op eerlijke handel en menswaardige levensomstandigheden door zich aan te sluiten en samen te werken met lokale boeren, die in ruil bijvoorbeeld al hun kinderen tot minimaal 18 jaar naar school zullen sturen.

“Het is een strategisch project omdat kip een goede en haalbare bron is van eiwitten. Daarnaast is het symbolisch omdat de kippenindustrie daar compleet ondermijnd wordt door de landen uit het Noorden”, vertelt Petra. De strategie en symboliek vinden we ook terug in de naam van het project: De Kip en het Ei. “De problematiek is een en-en-verhaal. We moeten niet alleen de gevolgen van migratie hier proberen op te lossen, maar ook aandacht hebben voor wat er daar gebeurt, en wat er daar de mensen het moeilijk maakt.”

Met dit project wordt meteen de manier van werken van PSC duidelijk. “Presentiebenadering is de ziel van ons werk”, vertelt Petra, “dat is een benadering die uitgaat van een complete gelijkwaardigheid onder mensen. Wij helpen niet de ‘sukkelaars’. Maar mensen leren ons wat zij nodig hebben en hoe wij daarmee kunnen omgaan. Samen leren we hoe we een stapje vooruit kunnen zetten. Dat is met al onze projecten zo. De vrijwilligers staan de mensen bij in hun eigen inspanningen om een weg te zoeken in het leven.”

Diversiteit en inzet

“Als je iets wilt weten over vluchtelingen, ga er dan vanuit dat ze allemaal verschillend zijn”, zegt Petra beslist. “Je kan ze niet allemaal over een kam scheren. De diversiteit in die groep is zo groot. Ze komen uit verschillende continenten, landen, culturen en achtergronden.”
Maar wat Petra nog meer opvalt is de enorme inzet en het verlangen van vluchtelingen om vooruit te komen. “Ik generaliseer nu zelf misschien een beetje”, merkt ze op, “maar dit is wat ik zie: vluchtelingen willen vooruit, willen werken, willen een toekomst voor hun kinderen. Vooral dat laatste is een enorme drijfveer. Ze kunnen juist enorm bijdragen aan de samenleving door hun veerkracht. Het leven heeft hun geleerd om door te spartelen en er iets van te maken.”