-

Projecten zoals Villa Veerkracht vermenigvuldigen zich

In het licht van het succes van Villa Veerkracht, zijn we verheugd te melden dat er inmiddels al enkele soortgelijke trajecten zijn opgezet binnen het OKAN-wachtaanbod in Antwerpen. Deze initiatieven bieden belangrijke ondersteuning voor kinderen en jongeren, met name in het kader van pre-OKAN-onderwijs (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers). Deze trajecten spelen een cruciale rol in het overbruggen van de kloof met school, en hebben een verstekend effect voor zowel de jongere als de bredere onderwijscontext.

Samen maken we een brug naar een beter onderwijs en samenleving

In Antwerpen zijn drie pre-OKAN trajecten opgericht, vergelijkbaar met Villa Veerkracht. Deze trajecten zijn bedoeld om nieuwkomers die wachten op een plek in het OKAN-onderwijs, een waardevolle en verrijkende tussenoplossing te bieden. Een opvallend voorbeeld is het PORT-project, een samenwerking tussen Stormkop vzw en het Instituut Stella Maris Borgerhout. Dit project neemt jongeren mee in een avontuurlijke leeromgeving waar ze spelenderwijs de Nederlandse taal leren. Door de speelse en gestructureerde lessen, aangevuld met kunstzinnige en praktische activiteiten zoals het aanleggen van moestuintjes en het maken van kunstwerken, wordt het welbevinden van de jongeren bevorderd. 

Stormkop, een samenwerking voor succes 

In april werd Stormkop vzw bijvoorbeeld een thuis voor 13 jongeren op de OKAN-wachtlijst. Via o.a. de samenwerking met het kunstplatform Man Overboord biedt dit traject een unieke aanpak om de kloof tussen thuis en school te overbruggen. Dit doen ze door jongeren te betrekken bij creatieve en fysieke activiteiten in een huiselijke sfeer. Naast Villa Veerkracht en het PORT-traject zijn er nog andere trajecten waar OKAN-scholen samenwerken met jeugdorganisaties zoals Stormkop.

Samen bruggen bouwen naar welbevinden en zelfontplooiing 

Een van de belangrijkste voordelen van pre-OKAN trajecten als Villa Veerkracht, Port en andere, is het verbeteren van het welbevinden van de jongeren. Veel kinderen op de vlucht hebben traumatische ervaringen achter de rug en zijn vaak direct in een volwassen rol geduwd door de verantwoordelijkheden die migratie met zich meebrengt. 

In een pre-OKAN traject krijgen ze de kans om simpelweg kind te zijn. Ze kunnen spelen, lachen en genieten van hun jeugd, wat essentieel is voor hun emotionele gezondheid en ontwikkeling. Door een warme, gastvrije omgeving te creëren, helpen deze trajecten jongeren een vertrouwensband op te bouwen met hun nieuwe omgeving, de mensen om hen heen, en de nieuwe thuis die België voor hen moet worden. Dit is een cruciale stap in het overwinnen van de talloze aanpassingen die een nieuw land met zich meebrengt. Wanneer kinderen zich veilig en gesteund voelen, kunnen ze beter omgaan met de uitdagingen van integratie. 

Daarnaast bevorderen deze trajecten de emotionele en sociale ontwikkeling van de jongeren. Activiteiten zoals speelse lessen, bewegingssessies en kunstprojecten dragen bij aan het leren samenwerken, communiceren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze ervaringen helpen de jongeren op een laagdrempelige manier en door een aangepaste aanpak, tot leren te laten komen.  
 

Door deze holistische aanpak kunnen de jongeren hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen. Dit draagt bij aan een positiever zelfbeeld, versterkte veerkracht en een vlottere schoolloopbaan. Deze trajecten richten zich niet alleen op het academische aspect, maar ook op de persoonlijke groei en de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Het vertrouwen dat ze opbouwen met de omgeving en de mensen om hen heen, helpt hen zich thuis te voelen in hun nieuwe land. Dit proces maakt de overgang naar het reguliere onderwijs en de samenleving soepeler en effectiever. 

 

Verdere verspreiding en ondersteuning is cruciaal

Het bestaansrecht van deze initiatieven is na 21 juni 2024 onzeker. Het is dus van vitaal belang dat deze initiatieven blijven bestaan en worden uitgebreid. De positieve impact is onmiskenbaar. Projecten zoals Villa Veerkracht en haar soortgenoten bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin jongeren kunnen gedijen, tot leren komen en zich thuis voelen. Ons ideaalbeeld? Een toekomst met méér pre-OKAN-trajecten zoals Villa Veerkracht.

 

 

Naast de bovengenoemde trajecten zijn er ook andere samenwerkingen zoals VL(o)OT met IMS Borgerhout, TNA Londenstraat, en een nieuw traject gestart door ProFo en de Sering. Deze initiatieven, hoewel verschillend in aanpak, delen dezelfde kernwaarden van inclusie, ondersteuning en educatieve innovatie. Het is cruciaal dat we blijven investeren in deze projecten om een inclusieve, gastvrije en ondersteunende samenleving te creëren waarin elk kind de kans krijgt om de nodige kennis op te doen.

Met deze gezamenlijke inspanningen bouwen we niet alleen bruggen voor de nieuwkomers, maar versterken we ook het weefsel van onze samenleving door begrip, samenwerking en wederzijds respect te bevorderen.