-

Vluchtelingenwerk publiceert Inspiratiegids: Gezinnen op de vlucht

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft met de steun van Vlaamse overheid en Gastvrij Netwerk haar Inspiratiegids gepubliceerd voor het project ‘Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht’. In deze inspiratiegids kiezen we ervoor om in de eerste plaats de mensen zelf aan het woord te laten, beknopte en heldere inzichten en tips mee te geven om zelf een sterk ondersteuningsnetwerk uit te bouwen en enkele instrumenten aan te reiken waarmee je als basiswerker aan de slag kan.
Inspiratiegids Gezinnen op de Vlucht - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Er valt veel te zeggen over ondersteuningsnetwerken rond gezinnen op de vlucht, de rol van vrijwilligers hierin en de samenwerkingsmogelijkheden tussen formele en informele actoren in gezinsoriëntering en -begeleiding. We hopen dat deze inspiratiegids beleidsmakers, institutionele actoren en vrijwilligers kan inspireren en motiveren. Inspireren om verder in te zetten op de broodnodige beleidsinitiatieven. Motiveren om zichzelf te overstijgen en de handen in elkaar te slaan.

Download de Inspiratiegids