Taalhulpen onderwijs

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Brussel Onthaal vzw en Groep INTRO een gratis vorming tot taalhulp in Brussel. Taalhulpen zijn mensen die meertalig zijn en het Nederlands goed beheersen en tolken.

'Doel van dit pilootproject is jongeren die al tolken erkenning bieden en toekomstperspectieven geven'

De gratis vormingen rond tolken in onderwijs van 17 tot en met 23 december 2020 en 9 april 2021 tot 16 april 2021 in Brussel zijn voorbij.

Vrijdag 25 juni 2021 was het terugkomdag voor onze Taalhulpen die we dit schooljaar hebben gevormd. Het werd een zeer aangename avond met interessante uitwisselingen tussen alle deelnemers over hun vorming, hun opdracht en wat dit voor hen betekent.

Doelstellingen

 • Jongeren erkenning en toekomstperspectieven geven
   
 • Pool van gratis taalhulpen aanmaken voor het Brusselse OKAN-onderwijs
   
 • Vrijwillige taalhulpen een vergoeding geven voor hun tolkopdracht
   
 • Capaciteiten bij leerlingen (ex)OKAN-onderwijs in de verf zetten 
   
 • Versterken van het zelfbeeld van meertalige en veerkrachtige jongeren
 • Jongeren met een vluchtverhaal een erkende rol geven in het onderwijs
   

De nood aan taalhulpen is zeer groot in onderwijs. Dus waarom niet al bestaande informele occasionele taalhulpen versterken voor eenvoudige tolkopdrachten op school? Dit versterkt scholen en maakt de reële nood aan tolken duidelijk.

Historiek

Op 20 januari 2020 was er een eerste gesprekstafel met OKAN Brussel waar het idee van taalhulpen ontstond. Het idee was om de reeds ingezette informele occasionele tolken in onderwijs te versterken vanuit de grote nood aan tolken in onderwijs.

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseerde Vluchtelingenwerk een nieuwe gesprekstafel met verschillende scholen rond knelpunten in het onderwijs voor OKANners en ex-OKANners. Diezelfde nood bleek er te bestaan. Het idee rond de versterking van de informele tolken via de vorming tot Taalhulpen werd er breed gedragen.

Op vrijdagnamiddag 28 augustus hielden wij in samenwerking met Brussel Onthaal en Groep INTRO een eerste infosessie over de opleiding tot taalhulp.

Dinsdag 21 en 29 september hielden wij 'schooldagen' voor onze studenten tot taalhulp met o.a. rollenspelen.

Onze opleiding in december 2020 had 8 kandidaten. Ze vond plaats op 17,18 21 en 22 december. Bekijk hieronder het filmpje met de getuigenis van Safari.

 

De tweede week van de paasvakantie 2021 organiseerden Brussel Onthaal vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen terug deze vorming, namelijk van vrijdag 9 april tot en met 13 april. Er waren 9 deelnemers ingeschreven.

Mensen getuigen

Actualiteit

Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen betere tolkenondersteuning

Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen voortaan tolken van vzw Brussel Onthaal inschakelen om vlotter gesprekken met ouders te kunnen houden. Minister Sven Gatz maakte hiervoor een budget vrij van 11.000 euro. De scholen krijgen dan van Brussel Onthaal een voordeeltarief van 5 euro per uur. Door de communicatie met ouders te versterken, verbetert de begeleiding van de leerlingen, zowel thuis als op school. Lees er hier meer over.

Bij de gesprekstafel van Vluchtelingenwerk met het OKAN-netwerk Brussel in januari 2020 kwam o.a. de nood aan laagdrempelige tolken duidelijk naar voor. Het intitiatief om jongeren een vorming tot taalhulp voor onderwijs aan te bieden samen met Brussel Onthaal kadert in onze wil om meer en laagdrempelige tolken ter beschikking te stellen voor onderwijs in Brussel, waar veel anderstalige nieuwkomers school lopen.

Met ons competentieversterkend project rond taalhulpen hebben we samen met Brussel Onthaal gepleit voor de tussenkomst van de gebruikersoverheid in de tolkkost van de tolkprijs in Brussel voor OKAN-scholen om de reële tolknood aan het licht te kunnen brengen.

We zijn dus zeer blij met dit initiatief van minister Gatz rond de tolkkosten voor het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel.

Competentieversterkend proefproject Gent

Vanaf begin februari starten 13 ex-okanners en taalsterke meertalige jongeren van de school Het Spectrum Gent een competentieversterkend proefproject taalhulpen voor onderwijs. Via het proefproject wil Het Spectrum in Gent meertalige ex-OKAN-leerlingen opleiden om hen nadien in te zetten in een taalhulpenpool van de school. Om het competentieversterkend proefproject te realiseren slaan Het Spectrum Gent, het Agentschap Integratie en Inburgering en Vluchtelingenwerk Vlaanderen de handen in elkaar.

Naar aanleiding van onze oproep naar meertalige taalsterke jongeren voor de vorming tot Taalhulp Onderwijs in Brussel in 2020 meldde o.a. de school Het Spectrum Gent haar interesse in deze vorming voor een groep van hun geïnteresseerde meertalige ex-OKAN-leerlingen. Ze willen een taalhulpenpool van de school oprichten met deze jongeren.

Het Spectrum Gent vond het idee om deze jongeren een vorming te geven in het tolken van eenvoudige informatie in de schoolcontext, als versterking van hun zelfbeeld én als laagdrempelige oplossing voor de meertalige communicatie in de school, een mooi idee. Hun idee sluit volledig aan bij onze intentie met de vorming van Taalhulpen voor onderwijs.

Daarop contacteerden we de dienst Certificering sociaal tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering met de vraag om deze vorming te organiseren in Gent. Vanuit dit overleg kwamen we tot de organisatie van een vorming als competentieversterkend proefproject in de school het Spectrum Gent met hun geïnteresseerde leerlingen van de derde graad. 

De vorming gaat van start vanaf 8 februari voor een13 ex-okanners en taalsterke meertalige jongeren van het 6e en het 7e jaar met een taaltest. Nadien volgen ze volledig coronaproof de vorming die hier als proeftuin geldt voor eventuele volgende opleidingen.

De training vindt plaats tijdens 3 namiddagen, telkens in sessies van 3 uur. Vooraf nemen de leerlingen ook een theoriemodule door ter voorbereiding. Tijdens de training krijgen de leerlingen een inleiding in tolktechnieken en tolkdeontologie. Ze nemen ook deel aan rollenspelen.

Vanuit de bevindingen uit deze vorming willen we als Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.s.m. de dienst Certificering sociaal tolken van het Agentschap Integratie & Inburgering bekijken hoe we meerdere jongeren en scholen in Vlaanderen kunnen betrekken in ons “Taalhulpen voor onderwijs”-project naar analogie van het project dat in Brussel loopt met Brussel Onthaal vzw.

We laten na de vorming ook enkele jongeren getuigen over de vorming en wat dit betekent voor hun welbevinden.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert alle overleg met de nodige actoren voor de evaluatie van dit competentieversterkend proefproject en voorziet vandaaruit aanbevelingen naar het beleid toe.

Maak kennis met de taalhulpen van Het Spectrum Gent

De leerlingen van Het Spectrum Gent kregen de mogelijkheid om een training tot taalhulp te volgen in het kader van het project “Taalhulpen voor Onderwijs” waarmee ze hun taal- en tolkcompetenties kunnen versterken. Deze training werd gratis aangeboden in de vorm van een proefproject in samenwerking met Het Spectrum Gent. 

Zij laten je graag kennis maken met de gloednieuwe taalhulpen tijdens de uitreiking van de attesten. Op vrijdag 4 juni voorzien ze een persmoment. 

Lees hier de persuitnodiging

Beleidsaanbevelingen: Knelpunten in het OKAN-onderwijs

Wat zijn de knelpunten in het onderwijs voor OKANners en ex-OKANners?

Op dinsdag 3 maart brainstormden hierover verschillende scholen aan onze gesprekstafel. Onze onderwijsmedewerker Veronique hield er de vinger aan de pols. Lees hieronder zeker onze OKAN-beleidsaanbevelingen.

Meer informatie?

Stuur een mailtje naar onze onderwijsmedewerker @email 

Steun dit competentieversterkend project

Deelname aan de opleiding is gratis voor de jongeren, maar de organisatie hiervan is dat uiteraard niet.
Wil je hier graag aan bijdragen, dan kan dat met een gift.

Voor 42€ financier je een halve dag opleiding voor 1 jongere.

Voor bijdragen vanaf 40€ krijg je van Vluchtelingenwerk het jaar erop een fiscaal attest waarmee je 45% van je steun terugkrijgt via je belastingen.

Ik doe een gift 

Online betaal je snel een veilig met je bank- of kredietkaart of met de bancontact app.
Geef je liever per overschrijving, dan kan dat op BE06 5230 8056 2922 met mededeling ‘Taalhulpen 2021’

Brussel project 'Be Talky et become Tolky'

'Be Talky et become Tolky' wil de meertaligheid in Brussel stimuleren. Het vertrekt vanuit de nood aan verbinding tussen de inwoners van het superdiverse Brussel. 

'Be Talky et become Tolky' is een samenwerking met Brussel Onthaal en OKAN Brussel. Spreek je een andere taal dan het Frans en het Engels? Ben je 18 of ouder? Wil jij graag tolken in het onderwijs? Ben je van Brussel en omgeving? Wij zoeken jou! Bezoek snel onze website hieronder en lees meer over Be Talky et become Tolky.
 

Lees meer over dit project via deze link