Startpunt

Doe een gift voor het Startpunt

De ploeg vrijwilligers van Startpunt staat iedere ochtend aan het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, aan het Klein Kasteeltje in Brussel.  Daar staan mensen te wachten om die dag een verzoek tot internationale bescherming te doen. We geven basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en antwoorden op vragen.  Vele vrijwilligers zijn zelf asielzoeker of erkend vluchteling en hierdoor vergemakkelijkt het contact. 

Op sommige dagen staan we er ook in de namiddag, aan de uitgang, om wie geen opvang wil of krijgt, nog eens uit te leggen wat zijn/haar rechten zijn, of om de weg te wijzen naar het Noordstation, op weg naar het opvangcentrum. Want herhaling is soms erg nodig, als je op de vlucht in een vreemd land of in een vreemde taal moet functioneren …

De vrijwilligers krijgen een introductievorming en hun kennis over de asielprocedure wordt door vragen en regelmatige bijscholing verder aangescherpt.  Het is een dynamische groep, een frisse mix van mensen uit alle windstreken die hier samenwerken. De nieuwkomers onder hen bouwen zo ook hun sociaal netwerk uit.

Steun het Startpunt

Voor de werking van ons Startpunt krijgen we geen overheidssubsidies. Jouw steun is nodig. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Voor elke gift vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest waardoor je minder belastingen betaalt.

Doe een gift voor het Startpunt

Locatie Startpunt

Antwerpse Steenweg 34 1000 Brussel Hier vind je een plannetje naar het Startpunt.

Startbabbels

Onze 'Startbabbels' voor asielzoekers en vluchtelingen gaan terug beginnen. 

Voor wie zijn de startbabbels bedoeld?

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands en Muntpunt in Brussel conversatietafels Nederlands – Startbabbels - voor mensen die Nederlands willen oefenen.  De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen.

Wat houden de STARTBABBELS in?

Conversatietafels zijn geen klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor mensen die elders al Nederlandse les volgen en het willen oefenen. Er wordt rond de tafel en op wandeling in Brussel over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers.

Waar en wanneer vinden de STARTBABBELS plaats?

  • Op maandag en woensdag, ook tijdens (school)vakanties.

    In Muntpunt aan het Muntplein 6 in 1000 Brussel op maandag van 10u tot 11u30 en op woensdag van 14u tot 15u30 op de vijfde verdieping.  Het Muntpunt is dicht bij het station.

     

 Meedoen?

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze Startbabbels :

Coördinator Startbabbels

Begeleiders Startbabbels