'In tijden van crisis moeten de democratische waarden het kompas blijven dat het handelen stuurt'

Op zondag 27 maart demonstreren meer dan 80 organisaties uit de Belgische vredesbeweging, waaronder ook de drie vakbonden. 'Wij willen hiermee een boodschap van vrede en solidariteit uitdragen en onze verontwaardiging uiten over de oorlog In Oekraïne en de dramatische humanitaire gevolgen voor Europa', schrijven ze in een gezamenlijk opiniestuk.

Een unanieme veroordeling en een oproep tot militaire de-escalatie

De invasie van Oekraïne door Russische strijdkrachten vormt een ernstige schending van het internationaal recht, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne. Het vredesplatform dat oproept tot deze manifestatie, veroordeelt deze daad van agressie die op geen enkele manier kan worden gerechtvaardigd. We roepen de strijdende partijen op tot constructieve onderhandelingen met het oog op een onmiddellijk staakt-het-vuren, vergezeld van een totale terugtrekking van de Russische strijdkrachten uit het hele Oekraïense grondgebied.

e regering moet alle nodige diplomatieke maatregelen nemen die kunnen leiden tot een onmiddellijke en effectieve militaire de-escalatie. We wijzen erop dat het leveren van wapens ook risico's inhoudt voor een wereldwijde en ongecontroleerde verspreiding van wapens in de rest van de wereld. Wij zijn daarom van mening dat alleen diplomatie en constructieve dialoog zullen bijdragen aan het vinden van een vreedzame oplossing. Het optreden van België en de Europese Unie moet zich baseren op volledige eerbiediging van het primaat van de Verenigde Naties en de beginselen van het VN-Handvest.

Ons land moet solidariteit tonen met alle vluchtelingen

Sinds het begin van de vijandelijkheden op 24 februari zijn miljoenen mensen gedwongen om Oekraïne te ontvluchten op zoek naar een veilig onderkomen in een van de landen van de Europese Unie. We benadrukken dat slachtoffers die gevechtsgebieden ontvluchten, humaan en waardig dienen te worden verwelkomd, zonder onderscheid naar huidskleur, religie, nationaliteit, geslacht of afkomst. Meer in het algemeen herinneren we de Belgische Staat aan zijn verplichtingen op het gebied van opvang, zoals bepaald in de Geneefse Conventies over het statuut van vluchtelingen, en dit voor alle vluchtelingen of migranten, waar ze ook vandaan komen.

Investeren in het sociale is meer dan ooit noodzakelijk

We maken ons ook zorgen over de sociale en economische gevolgen van deze oorlog. Door stijgende energie-, brandstof- en voedselprijzen blijven rekeningen onbetaald en komen basisvoorzieningen in het gedrang. Veel werknemers en mensen met een sociale uitkering verliezen opnieuw koopkracht. In plaats van de militaire budgetten te verhogen (met name met het recente STAR-plan), moet er meer geïnvesteerd worden in sociale bescherming, openbare diensten, gezondheidszorg, energietransitie, klimaatrechtvaardigheid en milieu.

Een veiliger Europa in een kernwapenvrije wereld

De opbouw van een Europa waar alle bevolkingsgroepen zich veilig kunnen voelen, zonder dreiging en zonder conflict, zal alleen mogelijk zijn door multilateralisme en een constructieve dialoog. Met dit in gedachten, en lessen trekkend uit de fouten uit het verleden, moeten onze regeringen werken aan de ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsarchitectuur gebaseerd op het principe van gemeenschappelijke veiligheid, onafhankelijk van militaire structuren en die alle Europese staten omvat.

Daarnaast vragen we België om zich zo snel mogelijk te ontdoen van het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten op ons grondgebied. De aanwezigheid van kernwapens en de nucleaire taakverdeling in NAVO-verband is in strijd met het Non-proliferatieverdrag van 1970 (NPV).

De Belgische regering moet alle nodige inspanningen leveren om de verplichtingen die voortvloeien uit het NPV na te komen, en in het verlengde daarvan, het nieuwe Verdrag van de Verenigde Naties voor het Verbod op Kernwapens (TPNW) ondertekenen en ratificeren. Meer in het algemeen roepen we op tot de ontmanteling van alle kernwapens.

Democratie moet ons kompas blijven

In tijden van crisis moeten de democratische waarden het kompas blijven dat het handelen stuurt. Daarom vragen we de Belgische regering om het parlementaire en democratische debat levend te houden en ervoor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting en de pluraliteit van het discours overal en onder alle omstandigheden behouden blijven. Wij zijn solidair met alle verdedigers van de vrede die wereldwijd hun verzet tegen oorlog demonstreren, soms onder repressie en met gevaar voor hun persoonlijke veiligheid. Ons doel is om burgers, werknemers en volkeren van alle landen te verbinden in hun strijd voor vrede, democratie en sociale vooruitgang. De hele wereld is onze thuis.

Ondertekenende organisaties:

11.11.11, Aardewerk, ABVV/FGTB, ABVV West-Vlaanderen, ACOD-LRB Brussel / CGSP-ALR Bruxelles, ACV-CSC, Agir pour la Paix, Algemene Centrale ABVV/FGTB Centrale Générale, ALS (Actief Linkse Studenten)/EGA (Etudiants de Gauche Actifs), Amitié Sans Frontières - Vriendschap Zonder Grenzen, Ander Europa, Apriamo i porti, ARCI Bruxelles, Arktos, ATD Vierde Wereld België / ATD Quart Monde Belgique, Belgische Coalitie tegen kernwapens/Coalition Belges contre les Armes Nucléaires, Belgische Coalitie Stop Uraniumwapens, Beweging.net, Boerenforum, Broederlijk Delen, Campagne ROSA, CASI-UO ASBL, vzw CATAPA, CM, Climaxi vzw, CNAPD, CNCD-11.11.11, Collecti.e.f 8 maars Antwerpen, Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas, Comac, La Commission Justice et Paix, Cultura Contro Camorra, Ecolo J, Emergency Belgium, Extinction Rebellion, FairFin, La Fédération des étudiant·e·s francophones, Femma!, Filef nouvelles migrations, Forum Nord Sud, FOS - Socialistische Solidariteit, Geneeskunde voor het Volk, GIR, Globelink ,Greenpeace Belgium, Groep Intro, Grootouders voor het Klimaat, Hand in Hand tegen racisme vzw, Hart boven Hard, Invisibili in Movimento, Intal, Internationaal Comité, Intersex Belgium, Jai Jagat Belgique, Jeunes CSC, KAJ, Käthe Kollwitz Collectief, KWB, LEF-FGE, Leuvense Vredesbeweging, Louis Paul Boonkring (Brussel), Masereelfonds, Medeber Teatro, Mikpunt, Missio, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, MRAX, MWB FGTB (Méttalos), Okra, Palestina Solidariteit, Pasar, Pax Christi Vlaanderen, Quinoa asbl, RedFox, Samana, Sant'Egidio, SCI Projets Internationaux, Socialistische Mutualiteiten, Solsoc, Stream Media, TDSO vzw, Trias ngo, Uitgeverij EPO, Victoria Deluxe, Viva Salud, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vrede vzw, Vredesactie, Vredeshuis Aalst, Welzijnszorg, WSM.

 

Verschenen in Knack