Samen nadenken over duurzame oplossingen
Conferentie: "Hoe halen we de opvang uit de crisis?"

Inschrijvingen gesloten | Les inscriptions sont fermées

Version française 

Op deze opvangconferentie nodigen wij je uit om samen met beleidsmakers, parlementsleden, opvangpartners, lokale besturen, sociaal werkers, academici en het middenveld te werken aan uitvoerbare en realistische oplossingen om uit de opvangcrisis te geraken.

De voormiddag is gevuld met boeiende panelgesprekken waarin experten uit het veld in gesprek gaan over relevante thema’s aangaande de opvangcrisis. We geven hierbij aandacht aan de slachtoffers van deze crisis en bieden verhelderende informatie over de stand van zaken op het terrein.

De namiddag biedt tijd om hiermee aan de slag te gaan en om standpunten, inzichten en oplossingen met elkaar uit te wisselen. Aan de hand van 5 werkgroepen trachten we tot werkbare oplossingen te komen om niet langer in deze crisismodus te verkeren.

De conferentie is tweetalig, en er wordt voor elke sessie simultaanvertaling voorzien.

Programma

Voormiddag

 • 09u-09u20: ontvangst
 • 09u20-09u30: Introductie
 • 09u30-10u: Keynote speech 
 • 10u - 11u15: Panelgesprek 1: Eén jaar opvangcrisis – De impact op zijn slachtoffers en de Belgische staat

Fedasil is al meer dan 5000 keer veroordeeld, het opvangbeleid schiet voor veel asielzoekers te kort. De juridische, economische en menselijke kost hiervan wordt alsmaar groter. In dit eerste panelgesprek staan we stil bij de impact van de opvangcrisis en de uiteenlopende maatschappelijke gevolgen op zowel de slachtoffers als op de Belgische staat.  

 • 11u15 - 12u30: Panelgesprek 2: De limieten van het huidige opvangmodel – Hoe herdenken we de bestaande opvangstructuren binnen de opvangwet?

De opvangcrisis toont aan dat het huidige model, gefocust op collectieve opvang, op zijn limieten botst. Toch biedt de huidige opvangwet alternatieve mogelijkheden. We denken na over hoe menswaardige opvang voor personen die om internationale bescherming verzoeken in België kan worden verzekerd en trachten een voorstel voor een alternatief opvangmodel naar voren te schuiven.

 • 12u30-13u30: lunch

Namiddag

 • Werkgroepen tussen 13u30 - 15u30
Werkgroep 1: Een alternatief opvangmodel, hoe operationaliseer je dit?

Deze werkgroep gaat verder op de beperkingen van het huidige opvangmodel die 's ochtends zijn besproken. We bespreken de praktische uitwerking van een alternatief opvangmodel. Op welke manier komen we tegemoet aan de tekortkomingen van het huidige model? Wat zijn de kosten en baten? Hoe operationaliseer je dit? Welke opvang operatoren, lokale besturen en maatschappelijk werkers moeten erbij worden betrokken, en hoe?

Werkgroep 2: De transitie van erkende vluchtelingen vanuit opvang naar zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie

Een van de oorzaken van de opvangcrisis is de gebrekkige uitstroom van erkende vluchtelingen uit het opvangnetwerk. Dit wordt veroorzaakt door een woningnood en de moeilijke, vaak onvoldoende begeleide, zoektocht naar betaalbare huisvesting. Deze werkgroep zal op zoek gaan naar oplossingen om de transitie van opvang naar zelfstandig wonen en integratie te bevorderen. Daarnaast zal ze nagaan hoe de transitieperiode naar maatschappelijke dienstverlening optimaal ingevuld kan worden.

Werkgroep 3: Welke initiatieven en maatregelen zijn nodig om lokale besturen een constructieve rol te geven in het uitbouwen van een duurzaam opvangnetwerk?

De goodwill bij lokale besturen om bijkomende opvangplaatsen te openen is de voorbije jaren sterk afgebrokkeld. Ondanks verschillende oproepen en financiële steunmaatregelen, blijven grootschalige lokale resultaten uit. In deze lijn wil deze werkgroep nadenken over hoe de bereidwilligheid van lokale besturen kan worden aangemoedigd door hen te betrekken in het proces. We zoomen in op goede voorbeelden, en hoe we deze kunnen overzetten naar een andere context.

Werkgroep 4: De notie ‘kwetsbaarheid’ in de opvang

Het huidige opvangmodel is onvoldoende aangepast aan de kwetsbaarheden van haar begunstigden die steeds complexer zijn. Bovendien maakt een lang verblijf dat zij kwetsbaar(der) worden. Deze werkgroep zal uitwisselen over hoe dit concept gemeten wordt, of er kwetsbaarheden onder de radar blijven, over de tekortkomingen van de momenteel beschikbare voorzieningen en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Werkgroep 5: Gezien de ernst van de situatie, welke maatregelen kunnen de meest urgente noden van de opvangcrisis tegemoet komen?

Ondanks een toenemend aantal mensen op straat, blijven concrete oplossingen uit. Deze werkgroep focust op oplossingen op korte termijn, en hoe zij geoperationaliseerd kunnen worden. 

 • 15u30 – 16u: Koffiepauze + bevindingen workshops compileren
 • 16u – 16u15: Toelichten bevindingen workshops
 • 16u15 – 16u30: Repliek door de staatssecretaris voor Asiel & Migratie, Nicole de Moor
 • 16u30 – 16u45: Slotwoord
 • 16u45 - 18u: Receptie

Uitnodiging 

Startdatum
Einddatum
Type event
Evenement
Locatie

Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel