Gratis opleiding voor advocaten over seksuele oriëntatie en genderidentiteit
13 juni in Brussel

equal.brussels

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert een gratis opleiding op dinsdag 13 juni voor advocaten die verzoekers tot internationale bescherming omwille van SOGI bijstaan. De opleiding wordt gegeven door NANSEN, het juridisch expertisecentrum over internationale bescherming.

Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Bijna 26 miljoen van hen bevinden zich buiten hun eigen herkomstland. Mensen vluchten om allerlei redenen, zoals oorlog en geweld, politieke overtuiging of religie. Er zijn ook mensen die vluchten voor vervolging omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. In meer dan 60 landen bestraft wetgeving homoseksuele handelingen.

Daarnaast zijn er ook landen waar er de facto een bestraffing is omdat andere wetten strenger worden toegepast op holebi's. In nog andere landen is er zo’n mate van homofobie dat mensen geen hulp krijgen van hun eigen overheid wanneer zij gevaar lopen. Internationale bescherming vragen omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit is niet evident. Het is voor velen een taboe om er openlijk over te spreken, laat staan openlijk te beleven. Het eigen referentiekader speelt een rol in hoe de asielzoeker erover denkt en vertelt. Mogelijk is die niet vertrouwd met de Belgische terminologie.

Dit maakt het moeilijk om de angst voor vervolging onder woorden te brengen en overtuigend te maken voor de instanties die beslissen over de asielaanvraag. Als advocaat is het niet altijd evident om een cliënt die internationale bescherming aanvraagt omwille van SOGI correct te begeleiden.

Tijdens deze opleiding krijg je handige tips om jou en je cliënt correct voor te bereiden op het persoonlijk onderhoud. Er zal ingegaan worden op de verschillende stappen van het geloofwaardigheidsonderzoek en het gegrondheidsonderzoek zodat je als advocaat concrete lessen kunt trekken voor de praktijk.

Ook zal recente rechtspraak en toegepaste rechtsmiddelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden voorgesteld. Deze opleiding staat open voor iedereen, zonder bijkomende voorwaarden.

Om de basiskennis van de groep te beoordelen, bevat het inschrijvingsformulier een vraag over dit onderwerp. Bedankt om dit in te vullen!

Praktisch

  • Wanneer: De Nederlandstalige opleiding vindt plaats op 13 juni van 9u30 tot 12u30
  • Locatie: Kantoor Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, Brussel
  • Er zijn broodjes voorzien
  •  De erkenning voor deze opleiding is in behandeling. Deze opleiding zal tellen voor 3 juridische opleidingspunten

Vragen

Stel je vraag aan @email

Inschrijven

Schrijf je hier in

Startdatum
Einddatum
Type event
Vorming
Locatie

Kantoor Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Partners
NANSEN logo