Het Belgische beschermingsbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst uit Gaza en Libanon getoetst aan rechtspraak
Vorming 2

De opflakkering van het conflict tussen Palestina en Israël, de impact van covid-19 op de socio-economische situatie in Libanon en Gaza, de financiële moeilijkheden van UNRWA,… het zijn allemaal belangrijke gebeurtenissen met een grote impact op het Belgische beschermingsbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst uit Gaza en Libanon.

Deze vorming geeft een overzicht van dit beleid en toetst dit aan (inter)nationale rechtspraak.

Voor wie?

Advocaten en professionele (en vrijwillige) hulpverleners die in hun werking regelmatig in contact komen met verzoekers om internationale bescherming van Palestijnse afkomst, en inzicht willen krijgen in het Belgische beschermingsbeleid voor deze groep mensen uit Gaza en Libanon.

Wanneer?

Woensdag 15 juni van 19u tot 20u30

Praktisch

Het evenement zal doorgaan in het Nederlands. Het evenement is betalend, en kost €10 per inschrijving.

  • Inschrijven kan je hier
  • De vorming is gratis voor vrijwilligers en leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • Na inschrijving en bij ontvangst van het inschrijvingsbedrag ontvang je een bevestigingsmail

OVB punten zijn aangevraagd voor deze vorming.

Op de dag van de vorming ontvang je een mail met de zoomlink.

Programma

Veel verzoekers om internationale bescherming in België zijn afkomstig uit Palestina. In 2021 wijzigde het Belgische beschermbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst sterk. Om advocaten en sociaal werkers te ondersteunen, geven we een overzicht van deze wijzigingen en het huidige beschermingsbeleid. Dit wordt tegelijk getoetst aan (inter)nationale rechtspraak

  • Wat is het beschermingsbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst geregistreerd bij UNRWA? Wie valt onder deze categorie? 
  • Welke profielen lopen in deze gebieden het meeste risico op vervolging? 
  • Wat is de veiligheidssituatie in deze gebieden? Hoe verhoudt zich dit tot de nood aan subsidiaire bescherming?

Door wie?

Thomas Willekens (beleidsmedewerker bescherming)

Startdatum
Einddatum
Type event
Vorming
Locatie

Online