Vorming over de opvancrisis en wat je als vrijwilliger kan doen

Mannelijke, alleenstaande asielzoekers krijgen geen opvangplaats meer op de dag van hun asielaanvraag. Ze krijgen de mogelijkheid om zich te registeren op een wachtlijst, waarna ze naar de uitgang van de Dienst Vreemdelingenzaken begeleid worden. Een asielzoeker die zich registreert op de wachtlijst, maar niet naar de rechtbank stapt maakt amper kans op een opvangplaats.

Tijdens deze vorming schetsen we de situatie voor iemand die zich op de wachtlijst moet registeren. Daarnaast geven we handvaten voor vrijwilligers die helpen bij het begeleiden van deze mensen:

  • Welke informatie kan je als vrijwilliger geven?
  • Waar kan je een asielzoeker zonder opvang naartoe sturen?
  • Hoe verloopt het beroep bij de rechtbank
Prijs
gratis
Startdatum
Einddatum
Type event
Vorming
Locatie

online