Op maandag 13 december (om 19u) houdt Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met het Gastvrij Netwerk een inspiratiesessie rond “samenwerken met lokale besturen”. Er komen enkele good practices aan bod, en er zal ook voldoende ruimte zijn om samen na te denken over toekomstige opportuniteiten.

Voor het zomerreces werd het nieuw inburgeringsdecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Normaal gezien zal het nieuwe decreet op 1 januari 2022 in werking treden. Hier hoort ook een nieuwe vierde pijler bij. Het is de bedoeling dat elke inburgeraar een bijkomend traject op maat krijgt om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te versterken. Deze vierde pijler wordt op dit moment in 26 gemeenten in Vlaanderen en Brussel uitgetest in proeftuinen. Het ziet er naar uit dat de vierde pijler voor de meeste gemeentes zal betekenen dat zij een verantwoordelijkheid hebben om het aanbod in kaart te brengen. Vrijwilligersorganisaties als die betrokken bij Gastvrij Netwerk kunnen hier een belangrijke partner in zijn. Op maandag 13 december (om 19u) houden we daarom een inspiratiesessie (fysiek of digitaal wordt nog bepaald, we voorzien sowieso de mogelijkheid om digitaal te volgen voor de mensen die niet naar Brussel kunnen komen) rond “samenwerken met lokale besturen”. Er komen enkele good practices aan bod, en er zal ook voldoende ruimte zijn om samen na te denken over toekomstige opportuniteiten. Wil je graag aanwezig zijn? Schrijf je in door een mailtje te sturen naar @email

Startdatum
Einddatum
Type event
Vorming
Locatie

Fysiek of digitaal wordt nog bepaald. We voorzien sowieso de mogelijkheid om digitaal te volgen voor de mensen die niet naar Brussel kunnen komen.

Partners