Gastvrij Fonds

Via het Gastvrij Fonds ondersteunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen die op lokaal vlak werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten stimuleren die gericht zijn op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners. Het plaatst gastvrijheid in de kijker en vergroot de zichtbaarheid van lokale gastvrije initiatieven.

Gastvrij Fonds 2018

Plan jij in 2018 een sociaal–culturele activiteit die gericht is op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners? Zet jouw activiteit gastvrijheid centraal? We nodigen je uit om een beroep te doen op ons Gastvrij Fonds!

Welke tegemoetkoming is mogelijk?

Per jaar kun je als organisator éénmaal een aanvraag doen voor:

 • Een tegemoetkoming van € 500, € 1 000 of € 2 500.
 • Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning van € 2 500, dien je aan te tonen dat het initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.

Kom je in aanmerking?

Welke organisator kan steun aanvragen?

 • Een vereniging met minder dan 5 betaalde personeelsleden, een lokale vrijwilligersgroep of een individu. 

Tegen wanneer moet je aanvraag ons bereiken?

 • Aanvragen voor activiteiten dien je in voor 14 september 2018. De einddatum voor de aanvragen voor de periode januari-juni 2018 is reeds gepasseerd. Je kunt hieronder zien welke initiatieven goedgekeurd werden. 

Hoe doe je een aanvraag?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het ons ondertekend terug.

 • Via de post naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
 • Of scannen en e-mailen naar rosalie@vluchtelingenwerk.be
 • Op het aanvraagformulier vermelden we de complete procedure en alle voorwaarden

 

Download hier het aanvraagformulier Gastvrij Fonds 2018

Gastvrije initiatieven september 2018

Deze initiatieven ontvingen in september 2018 een ondersteuning uit het Gastvrij Fonds van Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

 • GASTAMA vzw organiseert elk jaar een BBQ voor nieuwkomers en vluchtelingen in Tongeren. Zo brengen ze mensen van verschillende afkomst samen. Ze combineren de BBQ met een kleding/speelgoedmarkt en andere animatie ( muziek, clown, knutselen, sport en spel,…). 
 • Gastvrij Hasselt vzw presenteert op 25 december het 'Multicultureel Kerstfeest – Feest van Licht in Vrede en Vriendschap'. Door mensen uit alle lagen van de bevolking uit te nodigen (kansarmen, daklozen, vluchtelingen en lokale mensen) proberen ze voor iedereen een warme Kerst te organiseren. 
 • Met hun praattafels organiseert Hart boven Hard Torhout elke tweede vrijdagavond van de maand een moment voor nieuwkomers waarop ze Nederlands kunnen oefenen op hun eigen tempo en in een veilige omgeving. Nederlands- en anderstaligen zitten samen om naargelang de kennis Nederlands een dialoog te voeren, een spel te spelen, met afbeeldingen te oefenen, ...
 • GROS Hoegaarden (de Gemeentelijke adviesRaad voor Ontwikkelingssamenwerking) brengt Hoegaardiers op een informele manier in contact met vluchtelingen op het ’Wereldfeest Hoegaarden gaat vreemd revised’ (8 september 2018) met multiculturele randanimatie, workshops en drank- en eetstanden uit de Iraakse en Syrische keuken.
 • Praatmaat is een vrijwilligersinitiatief van OCMW Wichelen waarbij Nederlandstaligen en anderstaligen om de veertien dagen samenkomen om in groepjes het Nederlands te oefenen.
 • Refugees Football club SYRIANA (Wijnegem) is een voetbalclub die dit jaar deelneemt aan de Belgische voetbalcompetitie, zo komen de vluchtelingen in contact met andere spelers, andere sportorganisaties en leren ze al sportend de taal. 
 • Met Vrouwen uit de wereld (Geraardsbergen) wil de vereniging Couleur Gazette maandelijks interculturele activiteiten organiseren samen met en voor vrouwen met een migratieachtergrond. 
 • Met T.I.P ( Taal in Praktijk) kunnen nieuwkomers en anderstaligen in en rond Tienen in contact komen met andere inwoners en de Nederlandse taal in praktijk oefenen. 
 • De vzw Terra Nova organiseert  'Met de rest van de sajet' een creatief brei-en haakatelier in Brussel voor vrouwen met en zonder migratieachtergrond. Het atelier is gekoppeld aan het principe van conversatietafels zodat de samenkomsten ook een laagdrempelige Nederlandse en Franse taalinitiatie aanbieden.

Gastvrije initiatieven februari 2018

 • Aalst mixt is een samenwerkingsverband van vijftien organisaties en bestaat nu vijf jaar. Hun doel is om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen en diversiteit positief in de kijker plaatsen. Ze werken aan een verbetering van hun interne samenwerking en zetten verschillende sensibiliseringsacties op (zoals een multicultureel feest op 12 mei 2018).
 • Booms Welkom vzw (Boom) helpt vluchtelingen bij hun zoektocht naar huisvesting en meubels, de onderhoud van hun woning en het betalen van de huurwaarborg. Zo proberen ze te voorkomen dat nieuwkomers in wanhoop bij huisjesmelkers terecht komen. Ook willen ze huiseigenaren laten zien dat ook vluchtelingen 'correcte huurders' zijn en zo bijdragen aan een positieve beeldvorming.
 • EVA-centrum vzw (Ekeren) biedt Nederlandse taalondersteuning aan anderstalige volwassenen in de plaatselijke bibliotheek. Nieuwkomers leren Nederlands via conversatie, basisgrammatica en voorleesmomenten. Verder organiseren zij uitstapjes om de omgeving en buurtbewoners beter te leren kennen en werken een project uit rond Japanse vertelkunst. 
 • Genks Comité Vluchtelingen (verbonden aan Limburg Gastvrij) organiseert een maandelijkse ontmoeting voor vrouwelijke nieuwkomers en hun kinderen. 'Genkse Wereldvrouwen' is een informele bijeenkomst waar vrouwen samenkomen om Nederlands te leren en te ontspannen. Het programma ontstaat in overleg met de deelnemers en varieert van een kookworkshop tot een wellnesdagje.
 • Hand in Hand vzw (Gent) organiseert samen met een twintigtal partners (waaronder Vluchtelingenwerk) de Wereldvluchtelingendag in Gent op 19 en 20 juni. De activiteiten zijn een samenwerking van verschillende actoren in het Gentse. Zo is er een standenmarkt, fietstocht, panelgesprek en catering met muziek door vluchtelingen.
 • Homeland - Places of belonging (Brussel) is een kunstproject door en met vluchtelingen. Zeven professionele vluchteling-kunstenaars maken een artistieke creatie over de notie 'Home' in samenwerking met lokale stadspartners en verenigingen. Het is een artistieke zoektocht naar wat het betekent om je ergens thuis te voelen en om tot een plek, een stad of een gemeenschap te behoren. Het project laat zien dat kunst een verbindend element in zich draagt.  
 • Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor vluchtelingen in Limburg en bestaat uit een dertigtal lokale vrijwilligers(groepen). Zij organiseren een coaching-intervisie en vormingstraject om de samenwerking tussen vluchtelingenwerkgroepen en vrijwilligers te versterken. 
 • 'New Flemish Primitive Art School' (Brussel) presenteert BXLDorado. Gedurende vier weekends (van 19 mei tot 10 juni 2018) vindt in de Begijnhofwijk van Brussel een expo plaats over en met vluchtelingen. De kunstenaars werken rond het vluchtelingenthema of zijn zelf vluchteling. Het publiek volgt een ‘parcous’, zodat de bewoners en gebruikers van de stad betrokken zijn bij de dialoog die ontstaat tussen de verschillende kunstenaars. Bruzz maakte een reportage over de kunstwerken in de Begijnhofkerk. 
 • Onthaal vluchtelingen Grimbergen nodigt vluchtelingen uit om een klassiek concert (12 januari 2018) bij te wonen in de Sint Amanduskerk in Strombeek-Bever. Na het concert ontmoeten vluchteling en Grimberger elkaar. Muziek is de leidraad. 
 • Refu Interim (Gent) koppelt nieuwkomers aan sociale en culturele organisaties voor vrijwilligerswerk. Tijdens hun 'Refu CLUB' avonden in het DOK, organiseren zij verschillende activiteiten en workshops samen met andere sociale -en artistieke projecten. Na afloop praten de deelnemers na in het café, gerunt door nieuwkomers. 
 • VLOS vzw (Sint-Niklaas) is een trekker in het samenwerkingsverband “Polsslag”, dat bestaat uit een vijftal lokale buurt- en armoede organisaties. VLOS bestaat 20 jaar en organiseert een Jubileumfeest (17 maart 2018) met muziek en catering door vluchtelingen. Het feest biedt een ontmoeting tussen VLOSmedewerkers en middenveldorganisaties uit de buurt om samen sterk te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 • Vluchtelingenwerk Klein-Brant-Willebroek is een kleine groep vrijwilligers die zich inzet voor en beter onthaal en integratie van vluchtelingen in de gemeenten Bornem, Puurs, St. Amands en Willebroek. Tijdens de lente en zomer organiseren zij een benefiet voor vluchtelingen, infovergaderingen over wonen en werken, een infoavond over huiswerkbegeleiding en geven zij een gelegenheid voor Vlamingen om te proeven van de wereldse gerechten van vluchtelingen. 
 • Welzijnsschakel Malubimpa (Malle) helpt nieuwkomers hun netwerk te verbreden en Nederlands te leren in een gezellige sfeer. De conversatietafels zijn zeer kleinschalig maar ook zeer intens. Er volgen ook huisbezoeken en persoonlijke contacten.
 • Werkgroep Vluchtelingen vzw (Gent) biedt een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en ouders met jonge kinderen in armoede, waaronder nieuwkomers, mensen zonder papieren, Roma en vluchtelingen. Elke derde maandag van de maand vindt in de Rabotkerk in Gent het “Open Huis” plaats. Naast het aanbieden van een gezond ontbijt, heeft het Open Huis ook een sociale en een educatieve functie: bezoekers vergroten er hun netwerk en leren bij over het leven in Gent.