Gastama

Gastama is een vereniging met als doel mensen op de vlucht in Tongeren te helpen. Gastama (in Esperanto taal “Gastvrij”) wil een warm welkom nastreven voor de vluchtelingen.

Gastama is een vereniging met als doel mensen op de vlucht in Tongeren te helpen.
Gastama (in Esperanto taal “Gastvrij”) wil een warm welkom nastreven voor de vluchtelingen.

Geschiedenis

Gastama is in 1999 gestart in Tongeren met als doel vluchtelingen te begeleiden en deze zich laten thuis voelen in Tongeren.  Wij werden in 2006 een vzw, met een vaste kerngroep en een 15 tal vrijwilligers en buddy’s. Gastama werkt vanuit een pluralistische visie.

Activiteiten
  • Persoonlijke contacten via huisbezoek, een luisterend oor bieden  (ivm. oa. Trauma’s opgelopen tijdens oorlogen in thuisland, vluchtweg naar ...)
  • Een blijvend aanspreekpunt blijven, ook na erkenning.
  • Hulp bieden in de breedste zin.
  • Logistiek, materiële steun, bv. basis installatie nieuwe huisvestiging (basis    meubilair, speelgoed, linnengoed ...)
  • Info ivm kringloopwinkels, voedselbedeling, Poverello...
  • Begeleiding bij oneer meer : bezoeken officiële instantie zoals stadhuis, ziekenkas, bank, openbaar vervoer... , zoeken naar woonst.
  • Gelegenheid bieden om sociale contacten te leggen met Belgen en andere vluchtelingen via evenementen zoals zomerfeest (met BBQ), Kerstfeest, uitstappen, weggeefplein...
Samenstelling

We werken met een 20 tal vrijwilligers.

Wij werken samen en worden ondersteund door:
Limburgs Platform voor Vluchtelingen (oa vormingen)
Vluchtelingen Werk Vlaanderen
De Semper Tongeren (OCMW)
de jeugddienst Tongeren


Contactgegevens

Tel: 0032 (0)477 20 87 92
E mail: gastama.tongeren@gmail.com
Website: www.gastama.be
Bank nr.: Be26 9796 5311 3129
Ondernemingsnr.: 0880 768 809

Adres

België