Kalender

In mei start de tweede workshopreeks “Verbindend communiceren voor vrijwilligersorganisaties”! Deze workshopreeks brengt vrijwilligersorganisaties samen de kracht van hun verhalen in te zetten in het migratiedebat.

Op 7 juni 2022, op de studiedag van het Opportunities-project, zal onze directeur Tine Claus in een panel zetelen samen met 11be, Kif Kif en Omar Ba. Ze gaan samen op zoek naar de sleutel tot een echt inclusief beleid, hetgeen noodzakelijk is om tot een gelijke en eerlijke samenleving te komen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceert in mei 2022 Planet Search. Gespecialiseerde onderzoekers raadplegen verschillende bronnen en landeninformatie om advocaten en sociaal werkers te ondersteunen bij de begeleiding van hun cliënten.

De opflakkering van het conflict tussen Palestina en Israël, de impact van covid-19 op de socio-economische situatie in Libanon en Gaza, de financiële moeilijkheden van UNRWA,… het zijn allemaal belangrijke gebeurtenissen met een grote impact op het Belgische beschermingsbeleid voor mensen van Palestijnse afkomst uit Gaza en Libanon.

Op zaterdag 15 januari organiseren we de netwerkdag van Gastvrij Netwerk. Die vindt plaats in de Pianofabriek in Brussel. Die dag zullen we elkaar ontmoeten en inspireren, ervaringen uitwisselen, sterke sprekers horen, samen eten en klinken op 2022.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zondag 19 juni 2022 een reuzenpicknick met een recordaantal verschillende nationaliteiten.

Onze directeur Tine Claus gaat op maandagavond 20 juni in gesprek met met Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel & Migratie & Els Hertogen: Directeur 11.11.11 in De Roma in Antwerpen. 

Palestijnse verzoekers om internationale bescherming komen niet altijd in aanmerking voor bescherming. Na een afwijzing van hun verzoek om internationale bescherming ontvangen zij een bevel om het grondgebied te verlaten, en worden zij geacht terug te keren naar hun land van herkomst.

De lente staat voor de deur en daarmee ook de inschrijvingen voor Refugee Walk 2022! Hopelijk ben jij net als wij al flink aan het wandelen geslagen, want je kan je alweer inschrijven voor onze welgekende Refugee Walk!