-

Mohammed: "Ik hou van mijn werk, om sportief en sociaal bezig te zijn “

Mohammed is vrijwilliger bij Les Gazelles de Bruxelles vzw, een sociaal-sportieve organisatie die een sociale en culturele mix beoogt waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat.
LesGazellesdeBruxelles

Mohammed is Master in de Lichamelijke Opvoeding. Hij vluchtte vier jaar geleden uit Palestina. Als leraar Lichamelijke Opvoeding en regeringsfunctionaris werkte hij lange tijd voor het Ministerie. Met de komst van Hamas verloor hij zijn werk, en werd hij het zwijgen opgelegd omwille van zijn politieke overtuiging. Ook voor zijn kinderen die aan de universiteit studeerden was er voor de toekomst geen werk. Daarom besliste Mohammed om te vertrekken. “Het was een hele moeilijke periode voor mij, drie jaar wachtte ik. Ik was alleen in een asielcentrum. Sinds vorig jaar kon ik mijn gezin naar België overbrengen.”

LesGazelles

SPORTIEF

Les Gazelles de Bruxelles vzw is een sociaal-sportieve organisatie die solidair is met mensen in kansarmoede. Via sport wensen zij mensen in kansarmoede te versterken en ontmoeting tot stand te brengen. Op die manier wensen zij tijdens het sporten bruggen te bouwen tussen kansarmen en kansrijken. De vzw is een sociale en culturele mix van vrouwen, mannen, jongeren met een migratieachtergrond en asielzoekers. Zij werken voor hun activiteiten met een 20-tal vrijwilligers die wekelijks sportactiviteiten verzorgen.

Les Gazelles de Bruxelles staat open voor iedereen die moeilijk toegang heeft tot sport: mensen in kansarmoede, vluchtelingen, nieuwkomers, asielzoekers,… Zij geven aan hen de kans om op een laagdrempelige manier aan sport te doen. Al hun sportactiviteiten zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Zij voorzien gratis tweedehandse sportkledij en sportschoenen.

Zij werken met een 20-tal vrijwilligers, een sociale en culturele mix van volwassenen met migratieachtergrond en asielzoekers. Zij  komen uit Marokko, Syrië, Palestina, Afghanistan,.. Enkelen zijn Vlaming. Mohammed komt ook uit Palestina. Hij spreekt Arabisch, Engels en Hebreeuws.

"Ik hou van mijn werk, om sportief en sociaal bezig te zijn"

Les Gazelles verzorgt wekelijks sportactiviteiten voor minderjarige niet-begeleide vluchtelingenjongeren in drie à vier asielcentra: looptrainingen of wandeltochten in het park of bos in de buurt van het centrum, boks en fitness in het asielcentrum zelf. Mohammed verzorgt er zelf de bokstrainingen in een kleine zaal van het asielcentrum. De opkomst van de jongeren is groot. Op maandag  geeft Mohammed ook G-Atletiek, dit is looptraining voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Zonnelied vzw – De Stroom in Sint-Jans-Molenbeek.

Op vrijdagavond voorzien zij langeafstandslooptrainingen voor volwassenen met migratieachtergrond en asielzoekers. De groep telt zo’n tiental leden. Ook enkele Vlamingen nemen deel. "De communicatie tussen Vlamingen en mensen met migratieachtergrond verloopt heel goed. We lopen een paar rondjes in het park, en achteraf wordt er gepraat en gelachen.”

Op dinsdag organiseren zij een ‘Walk Free’, wandelingen voor vrouwen en eenoudergezinnen. Zij gaan bijvoorbeeld samen met hen wandelen in het park, of een museum bezoeken. Op deze manier kunnen ze deze groepen van mensen uit hun sociale isolatie halen en kennis laten maken met het sport-, beweeg- en het cultuuraanbod. Les Gazelles organiseert maandelijks ook een Par’Cours, een loopactiviteit in één van de parken van Brussel. Iedereen is welkom. Les Gazelles neemt ook deel aan loopwedstrijden in of buiten Brussel.

"Ik heb een open geest. Ik hou van nieuwe ontmoetingen, met respect voor ieders identiteit"

Mohammed komt door zijn werk zelf in contact met veel mensen met verschillende culturele achtergrond. “Ik heb een open geest en hou van nieuwe ontmoetingen, met respect voor ieders identiteit."