-

Actie #GeenMensenOpStraat - Hoeveel dagen nog Sammy Mahdi?

30 mensen in een slaapzak op een stuk karton aan het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi. 30 mensen, een voor elke dag dat er mensen op straat moeten slapen. #GeenMensenOpStraat
Afbeelding nieuwsbericht actie #GeenMensenOpStraat

Op woensdagochtend 24 november voerden wij actie samen met Vriendschap zonder Grenzen, Amnesty International, Gastvrij Boechout, SAAMO en Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek aan het kabinet van Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel & Migratie. 30 mensen sliepen op straat. Ze deden dit als symbool voor de mensen die de laatste 30 dagen noodgedwongen de nacht op straat moesten doorbrengen, voor de poorten van het aanmeldcentrum van Fedasil.

Het opvangnetwerk van Fedasil zit vol. Dit veroorzaakt een grote ophoping van mensen aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje, waarbij velen de nacht doorbrengen voor de poort. Ze hopen op die manier toch nog hun recht op internationale bescherming te kunnen afdwingen.

Onze eisen

  • De overheid moet dringend noodopvang voorzien, zodat niemand meer op straat moet slapen.

  • Ze moeten garanderen dat elke persoon een aanvraag tot internationale bescherming kan indienen.

  • Er moet werk gemaakt worden van een flexibeler opvangsysteem met focus op kleinschalige initiatieven zodat gelijkaardige crisissen nooit meer moeten gebeuren.

Mahdi sprak zelf de ambitie uit om de capaciteit te verhogen en bufferplaatsen te voorzien, maar op dit moment maakt hij zijn eigen ambities niet waar en daarom bevinden we ons nu in deze situatie.

Elke dag staan onze medewerkers aan Fedasil om de aanwezige mensen bij te staan met advies over hun rechten en de procedures, maar ook dit wordt steeds moeilijker.

Mensen op straat aan Klein Kasteeltje

Dagelijks krijgen enkel de meest kwetsbare profielen de kans om zich aan te melden: families, minderjarigen en kwetsbare profielen. Hierdoor moeten sommige mannen al een aantal weken wachten en brengen zij noodgedwongen de nacht door op straat.

Staatssecretaris Mahdi zegt dat hij naarstig op zoek is naar nieuwe plaatsen, maar zichtbare resultaten laten al enkele maanden op zich wachten.

Sfeerbeelden

Met de actie #GeenMensenOpStraat lanceren wij ook een petitie om op die manier de druk op de overheid te verhogen.

Teken onze petitie