-

Middenveld grijpt in na jarenlange verwaarlozing door Belgische overheid

Al 835 dagen schendt België de basisrechten van mensen met recht op bescherming. De overheid weigert halsstarrig actie te ondernemen, wat het lijden van deze mensen onnodig verlengt. Fedasil werd hiervoor al ruim 8.800 keer veroordeeld. Deze veroordelingen zijn helaas dode letter gebleven. Het hof van beroep geeft ons samen met het middenveld groen licht om beslag te leggen op 2,9 miljoen euro aan bezittingen van Fedasil. Hiermee zullen we zelf middelen inzetten om noodhulp te organiseren en slaapmateriaal, voedselbedelingen en juridische en psychologische ondersteuning. Deze veroordeling had er niet hoeven komen, als de regering intussen haar verantwoordelijkheid had genomen.

Deze drastische maatregel benadrukt de ernst van de situatie, waarbij mensen die asiel zoeken maandenlang zonder onderdak blijven en basisrechten worden geschonden. Wij benadrukken dat de actie niet alleen bedoeld is om het menselijk leed te verzachten, maar ook om de rechtsstaat te handhaven en te benadrukken dat iedereen, ongeacht afkomst, recht heeft op bescherming.

De situatie is nijpend

De voortdurende schending van de basisrechten van mensen op de vlucht heeft geleid tot een situatie waarin asielzoekers maandenlang zonder onderdak blijven, met alle gevolgen van dien. De overheid sluit opvangcentra op het moment dat de nood het hoogst is. Dit heeft geleid tot een urgente en dringende roep om actie.

De oplossing voor deze crisis is eenvoudig en haalbaar, mits er politieke wil is. Als elke gemeente slechts 5 extra mensen opvangt, is het probleem opgelost. De ngo’s roepen op tot een onmiddellijke actie van de overheid om niemand deze winter op straat te laten slapen. Deze dringende situatie vraagt om uw aandacht en bewustwording. Het is tijd om samen te staan en een einde te maken aan deze crisis. Samen kunnen we het verschil maken.

Met deze actie, die we na diep beraad nemen, doen we een ultieme poging om voor het einde van deze legislatuur een einde te maken aan deze uitzichtloze opvangcrisis. Rechter na rechter die zich over de situatie gebogen heeft stelt vast dat deze crisis niet veroorzaakt wordt door onmacht, maar door een gebrek aan politieke wil om voldoende grondig in te grijpen. Het is de staatssecretaris die Fedasil in de steek laat, niet het middenveld.

Lees ons persbericht
 

Betrokken organisaties

  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen

  • CIRÉ

  • Dokters van de Wereld

  • Ligue des droits humains

  • NANSEN

  • SAAMO

  • Burgerplatform BelRefugees

  • Orde van Franstalige en Duitstalige Balies

  • Association pour le droit des étranger