-

Crisisbeheer dwingt geen mensen op straat!

De machtsontplooiing en het politieoptreden van de afgelopen dagen baart Vluchtelingenwerk Vlaanderen grote zorgen. Afgelopen weekend zochten mensen zonder opvang een nieuw dak boven hun hoofd. Wat volgde was een belegering door politie. Niets of niemand mocht binnen of buiten. Het gaat hier in de eerste plaats om mensen, die internationale bescherming aanvragen en recht hebben op bed, bad, brood. Hen voedsel ontzeggen, is voor ons een rode lijn. We mogen nooit aanvaarden dat dit soort behandeling wordt toegestaan, zeker wanneer het gaat om mensen op zoek naar veiligheid en bescherming. Zo ga je niet met mensen om.
Politie Klein Kasteeltje

We zijn nu getuige van een grote machtsontplooiing om mensen een dak boven het hoofd te ontzeggen. Fysiek optreden tegen mensen op de vlucht kan dan weer wel op heel korte termijn en met veel machtsvertoon ontplooid worden. Daar kunnen we echt niet bij. Onmiddellijke actie is nodig.

Waarom wordt al die energie die nu in het opjagen van mensen wordt gestoken, niet gebruikt om eindelijk noodopvang te organiseren?

Humane oplossingen kunnen blijkbaar maar op lange termijn. Het pakket aan maatregelen dat woensdagnacht is goedgekeurd, biedt geen noodoplossingen, met risico op escalatie.

Noodopvang voor alle asielzoekers (op de wachtlijst) is het enige geloofwaardige alternatief op korte termijn. In landen, zoals Nederland en Oostenrijk, die voor gelijkaardige of grotere uitdagingen stonden zijn ze daar wél in geslaagd? Waarom is onze overheid al zo lang zo onmondig, bij zoveel dagelijks leed?   

Crisisbeheer moet er nu voor zorgen dat er niet nog mensen op straat worden gedwongen waar ze telkens worden opgejaagd. Anders zullen deze scènes zich blijven herhalen.