-

“Dit is geen asielcrisis”: Oplossingen aan de overheid

Al bijna een jaar voldoet België niet aan zijn verplichtingen inzake de opvang van asielzoekers. Honderden mensen leven op straat, ook al hebben ze recht op een waardig onthaal. Deze noodsituatie wordt regelmatig foutief bestempeld als een “vluchtelingen-“ of “asielcrisis”. Dit is geen asielcrisis. België kampt met een opvangcrisis!
Opvangcrisis - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Op dinsdag 13 september stelden wij samen met Artsen Zonder Grenzen, CIRÉ, Dokters van de Wereld en Samusocial een stappenplan voor met concrete maatregelen om eindelijk voor de opvang van asielzoekers te zorgen. De Belgische staat en Fedasil werden al veroordeeld voor het schenden van hun internationale verplichtingen op het gebied van asiel en opvang.

Momenteel bedragen de dwangsommen die Fedasil aan de organisaties verschuldigd is meer dan 500.000 euro. Boetes bedragen 1.000 euro per dag niet-opvang. Asielzoekers die hun zaak voor de rechtbank hebben gewonnen, moeten echter 4 tot 6 weken wachten voordat ze worden ontvangen. Maar de staat betaalt niets. Honderden mensen leven op straat, ook al hebben ze recht op een waardig onthaal.

Opvangcrisis - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
"Ga aan de slag met onze oplossingen. Concentreer je op het instant effect zodat mensen niet meer op straat hoeven te overleven" - Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk

 

Geen asielcrisis, maar ontbreken van politieke moed

Asielaanvragen zijn licht gestegen sinds de coronapandemie, maar niet in uitzonderlijke mate: 19.098 vroegen asiel aan in de 7 eerste maanden van 2022 tegenover 45.000 in 2015. Maar in plaats van in België een gestructureerd systeem te hanteren, is constante urgentie vereist. De tol daarvan wordt gedragen door mannen, vrouwen en kinderen die soms al jaren op de vlucht zijn voor geweld en vervolging. En door de medewerkers van Fedasil, die al meermaals signalen gaven dat ook zij de moed verliezen. Nochtans is er een uitweg uit deze crisis.

De 6 middenveldorganisaties stelden op 13 september hun concrete oplossingen graag aan de pers voor, en zullen deze ook overhandigen aan Premier De Croo.

Lees hier onze oplossingen

Opvangcrisis - Vluchtelingenwerk Vlaanderen