-

EU sluit migratiedeal met Tunesië: mensenrechten, een illusie?

Vandaag heeft de EU een deal gesloten met Tunesië over het tegenhouden van mensen op de vlucht en migranten die naar Europa willen doorreizen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen spreekt zich nadrukkelijk uit tegen deze deal. We vragen aan de Belgische regering om dit ook te doen.

Net vandaag verschenen er beelden van mensen op de vlucht die door Tunesische autoriteiten de woestijn in werden gedreven. Volgens de Libische grenswacht hadden de Tunesische autoriteiten de migranten daar achtergelaten zonder water, eten of een dak boven hun hoofd.

Met dit akkoord geeft de Europese Unie een zak geld aan het regime verantwoordelijk voor deze gruweldaad. Het is dan ook volstrekt ongeloofwaardig dat de mensenrechten van vluchtelingen en migranten zullen worden gerespecteerd in Tunesië, hoeveel geld er ook mee is gemoeid.

Dit akkoord is brandstof voor mensensmokkelaars

Het akkoord hoopt irreguliere migratie tegen te gaan, en het model van mensensmokkelaars te breken. Wij vrezen voor een omgekeerd resultaat. Zolang de Europese Unie haar buitengrenzen angstvallig verder afschermt, en geen veilige toegangswegen opent, kunnen mensen op de vlucht niet anders dan gebruik maken van irreguliere migratieroutes. Laat dit net het speelveld zijn van mensensmokkelaars, wiens model draait op het gebrek aan veilige toegangswegen.

Gevaarlijkere routes en meer doden als gevolg

Op de lange termijn zal dit akkoord dan ook zorgen voor nog gevaarlijkere routes naar de Europese Unie. Na de EU-Turkije deal daalde het aantal onwettige binnenkomsten in de Europees Unie aanzienlijk. Hierna begonnen de binnenkomsten opnieuw toe te nemen en verlegden de migratieroutes zich. Het enige verschil? Verhoudingsgewijs sterven er nu meer mensen op weg naar de Europese Unie.

Grafiek Tunesië-EU-deal

 

Onze oproep aan België en de Europese Unie is helder: als zij mensrechten van mensen op de vlucht serieus nemen, sluiten ze deze deal niet. Focus daarentegen op het openen van meer veilige toegangswegen. Zolang deze er niet zijn zullen we mensensmokkelaars nooit effectief kunnen bestrijden.