-

Ngo's waarschuwen voor EU migratie- en asielpact en schuiven alternatief naar voor

Vandaag stemt het Europees Parlement over het nieuwe EU migratie- en asielpact. Samen met 11.11.11 en Caritas International uiten wij scherpe kritiek op de voorstellen. Volgens ons zijn deze onwerkbaar en ondermijnen ze de fundamentele rechten van mensen op de vlucht.

Wij roepen de Europese parlementsleden op om het pact niet goed te keuren. Als alternatief presenteren we het 'Brugmodel' voor een menselijker asielbeleid. Het Brugmodel biedt een duurzame aanpak die zowel Europese belangen als die van mensen op de vlucht en opvanglanden dient. Ontdek hoe dit innovatieve voorstel een verschil kan maken. Lees hier ons persbericht.

Het brugmodel