-

Geen opvang voor alleenstaande mannen: “Onmenselijk en onbegrijpelijk”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor heeft gisterenavond besloten om mannen die alleen aankomen in ons land en asiel aanvragen, niet langer op te vangen. Met deze maatregel zet de staatssecretaris zich volledig buiten de wet. Met de volledige uitsluiting van alleenstaande mannen uit het opvangnetwerk bereikt de federale regering een nieuw niveau van wetteloosheid. “Het is bijzonder cynisch dat een overheid enerzijds dak- en thuislozen verjaagt in Brussel, en anderzijds mensen op de vlucht dagelijks op straat zet”, zegt Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
mensen op de vlucht staan in de wachtrij aan aanmeldcentrum voor asielzoekers Pacheco

Het was al maanden standaardbeleid om alleenstaande mannen op de dag van hun asielaanvraag geen opvangplaats te geven. Na een wachtperiode van minstens vier maanden kregen ze mondjesmaat toegang tot het netwerk. Zelfs dat perspectief is helemaal verdwenen. Alleenstaande mannen kunnen ook het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. Dit oude gehanteerde systeem was trouwens volgens de rechtbanken ook onwettig.  

Ze is namelijk gebonden aan de Europese Opvangrichtlijn en de Belgische opvangwet. Deze opvangwet bevat verschillende noodmaatregelen zoals het spreidingsplan. Zij werden met de ervaring van 2015 in het achterhoofd toegevoegd aan de Opvangwet om een nieuwe opvangcrisis het hoofd te bieden. Men had deze situatie al lang zien aankomen. De instroom is naar het einde van de zomer altijd hoger. Dan zou je kunnen verwachten dat een beleid proactief optreedt om de noodmaatregelen in te zetten, zoals een spreidingsplan om onze humanitaire verplichtingen na te komen. 

Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de politieke keuze om deze maatregelen niet toe te passen onbegrijpelijk en onmenselijk. Wanneer de humanitaire nood zo hoog is als vandaag, mogen beleidsmaatregelen niet geïnspireerd worden door politieke overwegingen. Een beleidsmaker mag nooit haar humanitaire en wettelijke verplichtingen ondergeschikt maken aan de nood die ze ziet voor toekomstige hervormingen. Het is daarenboven maar de vraag of deze non-maatregel werkelijk zal vermijden dat families met kinderen op straat belanden. De beschikbare opvangplaatsen van Fedasil zijn tegenwoordig op enkele handen te tellen.  

"Het is bijzonder cynisch dat een overheid enerzijds dak- en thuislozen verjaagt in Brussel, en anderzijds mensen op de vlucht dagelijks op straat zet" 

Het is voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen hoog tijd dat humanitaire overwegingen de bovenhand nemen. Deze laatste maatregel is een triest vervolg van een onwettig beleid, dat er nog steeds niet in slaagt om mensen onderdak te bieden. Zolang de regering de volledige Opvangwet niet wil toepassen, is ze medeplichtig aan dak- en thuisloosheid.