-

Ieders Stem Telt

Vandaag op 15 september vieren we de Dag van de democratie. Een symbolische dag om Ieders Stem Telt 2024 voor te stellen. Ieders Stem Telt is hét verkiezingsproject dat wij samen met heel veel sociale middenveldorganisaties doen.

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar

In juni zijn er bovenlokale verkiezingen, en op zondag 13 oktober lokale verkiezingen (gemeenteraad, districtsraad en provincieraad).

2024 is ook het eerste jaar dat de opkomstplicht afgeschaft wordt. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Vooral voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ieders Stem Telt is er voor sociale professionals en kernvrijwilligers om  in hun praktijk aan de slag gaan rond de lokale verkiezingen.

Wat is Ieders Stem Telt?

Ieders Stem Telt is een samenwerkingsverband van heel wat organisaties, ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Ieders Stem Telt streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving. Het streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving met een bijzondere aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Wat biedt Ieders Stem Telt jou?

Bij Ieders Stem Telt vind je ondersteuningsmateriaal om in de praktijk rond belangrijke vragen te werken in de context van de lokale verkiezingen.

Vragen die aan bod kunnen komen, zijn onder meer: Waarom is een stem uitbrengen belangrijk? Hoe breng je een stem uit? Hoe moet je je registreren om te gaan stemmen, mocht dat nodig zijn? Hoe bepaal je inhoudelijk waar je stem naartoe gaat? Hoe ga je in dialoog met elkaar en ‘de politiek’? Hoe zorg je ervoor dat ‘de stemmen’ van de doelgroep opgenomen worden in het nieuwe lokale beleid?

Om dat waar te maken, slaat het sociale middenveld de handen in elkaar. 
Op 15 september 2023 stellen ze hun project voor.

Op het programma

  • (Lokale) democratie is een spel van iedereen – ambassadeurs aan het woord
  • Presentatie van het project ‘Ieders Stem Telt 2024’
  • Sofagesprek met inspirerende sprekers

Ieders Stem Telt