-

Maak kennis met de vrijwilligers van Vzw Khabaz

Vzw Khabaz verzorgt elke vrijdagnamiddag op de lokaalmarkt van Deurne de bar en het kinderatelier met nieuwkomers. Op die manier wil ze hen taaloefenkansen bieden, maar ook vooral ontmoeting en sfeer creëren tussen iedereen in de buurt.
Other Talk

Om die bezoekers aan te moedigen een praatje te slaan met de mensen achter de bar en in het kinderatelier, plaatsten ze ‘vriendenboek-posters’ aan de bar die laagdrempelige, leuke weetjes vertellen over de helpers. Die posters gebruiken ze ook om hun sociale media op te fleuren. Zeer geslaagd om ontmoeting te creëren en vooral een menselijk gelaat te geven aan nieuwkomers!

Other Talk

 

Met dit project wil Khabaz nieuwkomers bij de samenleving betrekken door een plaats van inclusie en ontspanning te zijn. Een plek waar mensen zichzelf durven en kunnen zijn, een plek waar mensen niet ‘alsof’ moeten doen. 

Workshopreeks

Vzw Khabaz volgde onze workshopreeks “Verbindend communiceren voor vrijwilligersorganisaties”. Daar leerde deze vrijwilligersorganisatie de kracht van hun verhalen in te zetten in het migratiedebat. Deze workshopreeks van Vluchtelingenwerk Vlaanderen reikt vrijwilligersorganisaties tools aan om hun communicatie te nuanceren en vermenselijken in het gepolariseerde migratiedebat. De kracht van hun eigen verhalen vormt daarvoor de basis.

Lees meer over dit project