-

Mondiale Werken regio Lier zoekt vrijwilligers

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) is een vrijwilligersorganisatie actief in 15 gemeenten in de provincie Antwerpen. 150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 15 verschillende projecten: onderwijsproject, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke,… MoWe heeft ook een woonhulpproject.

Zij zoeken vrijwilligers voor:

Woonhulp

Ze zijn heel dringend op zoek naar vrijwilligers die zich enkele uren per week kunnen vrijmaken om mee woningen te zoeken en naar verhuurders te bellen en te mailen. Er zijn veel mogelijkheden om je in te zetten. In de woonclub in Lier, Putte of Bonheiden of van thuis uit. Je kan er ook voor kiezen één persoon of één gezin te helpen. 

Onderwijs- en laptopproject

  • Vrijwilliger voor de Administratie van het laptopproject:

Wat houdt dit in? Er worden laptops in bruikleen gegeven aan jongeren om hun schoolwerk te verwezenlijken. De taak van de vrijwilliger bevat de registratie van de bruikleencontracten, registratie van de ICT-vormingen van jongeren, ….. Dit gebeurt in Excel en wordt in Box opgeladen. Contracten worden gescand en bewaard. De vrijwilliger volgt de uitleentermijnen op, is op de hoogte van stand van zaken en maakt eventueel afspraken. Regelmatig is er een overleg met de coördinator en worden zaken bijgestuurd waar nodig.

  • 14 vrijwilligers om kinderen van de lagere school individueel te begeleiden 1 of 2 keer per week. (In Lier en Koningshooikt)
     
  • Vrijwilliger om 2 keer per week 2 minder mobiele jongens van Lint naar hun school in Lier te voeren, heen en terug gedurende 6 weken. Welke dagen is af te spreken. (Schooluren 8.30u-14.30u of 12u)

Jobstudent of vrijwilligers gezocht

  • Ze zijn op zoek naar een jobstudent of vrijwilliger die de komende maanden het jaarrapport 2021 wil redigeren.
  • Ze zijn op zoek naar een jobstudent of vrijwilliger die de komende maanden (februari - juni) een 25-tal uren per maand tijd heeft om taalstimulerende activiteiten mee te organiseren.
  • Ze zijn op zoek naar jobstudenten of vrijwilligers voor onze zomerscholen in Lier (6 - 19 juli en 27 juli - 9 augustus).
  • Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die mee teksten willen schrijven voor de nieuwe website van MoWe. 

Verhalen registreren en gebruiken

Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger die namens MoWe wil deelnemen aan de workshopreeks van Other Talk:  https://vluchtelingenwerk.be/project/workshopreeks-other-talk

Elke week horen ze heel wat verhalen maar tot nu toe hebben ze geen traditie om deze verhalen te registreren, laat staan ze te gebruiken. Met de steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen kunnen ze hier verandering in brengen. 

Bedrijven gezocht

Ze zijn op zoek naar bedrijven die in de zomervakantie 2022 anderstalige jongeren als jobstudent willen aanwerven. Kan je hen daarbij helpen, stuur dan een mailtje naar @email