-

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wenst iedereen een gelukkig, warm en veilig 2024!!

Onze oprechte dank aan allen die het afgelopen jaar met ons hebben samengewerkt en zich hebben ingezet voor mensen op de vlucht. Jullie inzet en betrokkenheid hebben het verschil gemaakt. In 2024 hebben we opnieuw nood aan moedige mensen zoals jij. Samen streven we ernaar ervoor te zorgen dat iedereen een veilig thuis vindt en zich geborgen voelt.

Hartelijke groeten van alle toegewijde medewerkers, vrijwilligers, en stagiairs van het secretariaat.