-

Oekraïne: Van maandenlange spanning, naar open conflict

Oekraïne - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In november 2021 worden de eerste onregelmatigheden opgemerkt via satellietbeelden. Daarop is duidelijk te zien dat het aantal Russische troepen toeneemt aan de grens met Oekraïne. Zowat 100.000 zwaarbewapende soldaten worden gemobiliseerd.

Op 22 februari erkent Poetin de onafhankelijkheid van twee grensgebieden in Oost-Oekraïne, Loehansk en Donetsk. Daarop stuurde hij Russische troepen om de 'vrede te handhaven'. Lees: Oekraïne binnen te vallen.

Waarvoor de hele wereld vreesde, is gebeurd: Rusland stuurt een speciale militaire operatie naar Oekraïne op 24 februari. In een toespraak op de Russische staatstelevisie kondigt Poetin de oorlogsverklaring aan. Er vinden meerdere luchtaanvallen plaats in Oekraïne en Russische troepen vallen binnen via drie fronten: via het oosten, via de Krim en via Wit-Rusland.

Twee weken na de Russische inval, zijn er al 2,3 miljoen mensen op de vlucht vanuit Oekraïne. De UNHCR houdt op zijn website deze cijfers bij.

Europese raad keurt voorstel voor toepassing tijdelijke beschermingsrichtlijn goed

Donderdag 3 maart keurde de Europese Raad het voorstel voor toepassing van de tijdelijke beschermingsrichtlijn goed. Het is wel al duidelijk dat het toepassingsgebied van de tijdelijke bescherming minder breed is, dan voorgesteld door de Europese Commissie. België zal tijdelijke bescherming toekennen aan de volgende categorieën

  • Oekraïense onderdanen en hun kerngezin
  • Personen met een beschermingsstatus in Oekraïne en hun kerngezin

Het voorstel van de Europese Commissie om ook onderdanen van een derde land met een langdurige verblijfsvergunning in Oekraïne tijdelijke bescherming te verlenen, werd niet goedgekeurd. 

De Europese lidstaten hebben besloten om artikel 11 van de tijdelijke beschermingsrichtlijn niet toe te passen. Dit heeft als gevolg dat personen met tijdelijke bescherming in een andere Europese lidstaat, ook tijdelijke bescherming kunnen aanvragen in bijvoorbeeld België. 

Meer info over deze tijdelijke bescherming in België kan je onderaan deze pagina vinden.