-

Opgelet! De deuren van het Klein Kasteeltje sluiten tijdelijk na 09u15

Het team van Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan het Klein Kasteeltje stelt vast dat enkele tientallen asielzoekers de afgelopen dagen werden geconfronteerd met gesloten deuren. Zij die na 09u15 ‘s morgens aankwamen bij het aanmeldcentrum, kregen de boodschap dat zij de dag nadien moesten terugkeren. Dit betekent voor deze mensen een extra nacht zonder dak boven hun hoofd, en een extra dag onzekerheid.

Op basis van de informatie die wij ontvingen zou dit om een strikt tijdelijke maatregel gaan. Deze maatregel baart ons grote zorgen. Elke mens op de vlucht moet zich op elke werkdag spontaan kunnen aanmelden bij het Klein Kasteeltje voor het indienen van een verzoek om internationale bescherming. Wie recht op opvang heeft en opvang wenst, hoort ook meteen een opvangplaats te krijgen bij het indienen van het verzoek.

Wij dringen erop aan dat de verantwoordelijke diensten alle in het werk stellen om deze maatregel snel op te heffen, en dat er ook in deze situatie gepaste aandacht wordt gegeven aan kwetsbare personen, ook al zouden zij na 09u15 aankomen. Het team van Vluchtelingenwerk volgt de situatie in elk geval op de voet. Ondertussen is het belangrijk om mensen die een verzoek willen indienen te informeren over deze werkwijze. Wie zich naar Brussel begeeft voor een verzoek en een aanvraag voor opvang, is best al om 08u ter plekke.

Minder dan een jaar geleden, werden de diensten nog veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg. De overheid introduceerde een online platform waarop asielzoekers een afspraak moesten maken voor het indienen van hun asielaanvraag. Dit platform kende veel problemen, waardoor talloze asielzoekers geen asielaanvraag konden indienen. Dit had als gevolg dat deze mensen geen toegang kregen tot het opvangnetwerk. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat deze praktijk onwettig was, omdat het mensen hun toegang tot een opvangplaats ontzegde. Mensen op de vlucht hebben nood én recht op deze opvang, ongeacht de omstandigheden.

Contacteer ons op @email voor hulp of juridische vragen.