Opvang & begeleiding - Klein Kasteeltje, Brussel

Startpunt zoekt informatievrijwilligers

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen informeert asielzoekers op de dag van hun aanmelding in België. Iedere morgen staat er een ploegje medewerkers aan het Klein Kasteeltje in Brussel, met informatie over hun rechten en het verloop van de asielprocedure. We zijn op zoek naar vrijwilligers die één van deze talen (Arabisch, Dari, Farsi, Pashtu of Tigrinya) spreken -en liefst ook Engels- om informatie te geven aan asielzoekers.
Startpunt zoekt informatievrijwilligers

In de Noordwijk van Brussel verblijven vele mensen voor een korte tijd, onderweg naar een veelal onbekende bestemming. Zij worden soms hard aangepakt en hebben weinig informatie over hun rechten in België, hoe de asielprocedure werkt, wat te doen als ze worden opgesloten of waar ze verder terecht kunnen. Vluchtelingenwerk geeft die basisinformatie. We gaan dit nu ook doen in het dagcentrum PSA aan de Havenlaan 94-98 te 1000 Brussel, i.s.m. het Belgische Rode Kruis.

  • We zijn op zoek naar vrijwilligers die Engels of Frans, gecombineerd met Arabisch, Tigrinya Somali of Amharic spreken om ons team te versterken om met de mensen te praten, informatie te verstrekken en te vertalen.

Startpunt 

De vrijwilligers van het Startpunt staan meerdere ochtenden per week aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers (Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil) -Klein Kasteeltje- in Brussel.

Daar komen mensen toe die internationale bescherming vragen in ons land. We geven er basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en we antwoorden op vragen die mensen hebben. Een aantal van onze vrijwilligers zijn zelf asielzoeker of erkend vluchteling en hierdoor vergemakkelijkt het contact.

Interesse?