Bescherming -

Symbolische actie van Iedereen Beschermd aan het Grondwettelijk Hof

Vandaag starten de pleidooien tegen discriminaties in de Vlaamse Sociale Bescherming. 12 middenveldorganisaties dienden hierover een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Voorafgaand aan de pleidooien voeren de organisaties actie op het Koningsplein in Brussel om 14 uur. De actievoerders benadrukken dat Iedereen Beschermd dient te zijn en er geen sprake mag zijn van A- en B-burgers.
actievoerders voor het Grondwettelijk Hof

van dokterskosten en medicatie. Wie veel zorg nodig heeft, kan beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Hij of zij krijgt dan een zorgbudget. De Vlaamse regering voerde in opvolging van het regeerakkoord een aantal wijzigingen in die de toegang tot deze bescherming inperkt op 4 niveaus:

  1. Mensen met een laag inkomen betalen 27 euro zorgpremie. Anderen betalen 54 euro. Mensen kregen tot hier toe de korting op basis van hun inkomen. In de hervorming zijn er meerdere voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen om deze korting te krijgen, zoals 5 jaar onafgebroken in België verbleven hebben en het behalen van een inburgeringsattest.
  2. Ook de voorwaarden om van het zorgbudget gebruik te kunnen maken zijn strenger geworden. Zo moeten aanvragers van een zorgbudget minstens 10 jaar wettelijk in België verblijven alvorens recht te hebben op een zorgpremie. Ze moeten ook een inburgeringsattest behaald hebben.
  3. Wie het niet eens is met een beslissing (je krijgt bijvoorbeeld bericht dat je geen zorgpremie zal krijgen), moet 75€ dossiertaks betalen om bezwaar te kunnen maken.
  4. Er worden verschillende categorieën bepaald voor ouderen die recht hebben op het zorgbudget en afhankelijk daarvan is je zorgbudget hoger of lager. De Vlaamse regering bepaalt zelf de criteria voor die categorieën.

In de praktijk betekent dit dat grote groepen mensen worden uitgesloten van bepaalde domeinen van sociale bijstand. Afhankelijk van de tijd dat je in België verblijft, je financiële slagkracht maar ook of je tot een bepaalde groep ouderen behoort of niet. Dit creëert A- en B-burgers, zo oordeelt een brede groep organisaties uit het middenveld, en dat is tegen elk gelijkheidsbeginsel.

Bovendien opent het decreet de deuren naar het stellen van steeds meer voorwaarden aan ook andere sociale rechten (werkloosheidsuitkeringen, kindergeld,...).

Om die redenen stapten de organisaties vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof, met de vraag het decreet ongeldig te verklaren.

Het verzoekschrift zal woensdag 17/5 gepleit worden, voorafgaand is er de symbolische actie ‘Iedereen beschermd’ om 14u op het Koningsplein in Brussel.

Visueel:  de actievoerders zullen visueel het A- en B-burgerschap uitbeelden op het Koningsplein, om hun boodschap kracht bij te zetten.

Meer info:

  • Facebook-event: https://www.facebook.com/events/186441777630204
  • Website actie: https://beschermd.mensenrechten.be/nl/

Overzicht deelnemende organisaties: ACV, ACLVB, ella VZW, Furia vzw, Kif Kif, Hart Boven Hard, Liga Voor Mensenrechten, Medimmigrant, Netwerk tegen armoede, SAAMO, Vlaams ABVV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De organisaties sloegen de handen in elkaar met de advocaten van Progress Lawyers Network. Zij zullen pleiten.