-

Updates over het Klein Kasteeltje

De opvangcrisis blijft voortduren, wat zich het meest direct laat voelen aan het aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje'. Het aantal mensen dat zich kan aanmelden, is beperkt. Wie zich niet kan aanmelden, krijgt geen opvang. Maar ook voor wie zich aanmeldt, is opvang niet gegarandeerd. Resultaat: mensen blijven buiten en moeten de nachten op straat doorbrengen. Ons Startpunt-team volgt de situatie er dagelijks op.
Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Dinsdag 5 juli

Alle minderjarigen (22) en mensen in familieverband (109) konden vandaag asiel aanvragen aan het Klein Kasteeltje en opvang krijgen. Een deel van de mannelijke asielzoekers (91) zijn binnen geraakt. 70 mochten echter niet naar binnen en zullen dus op straat moeten zien te overleven. Velen leken hierdoor gefrustreerd en sommigen raakten geërgerd toen vrijwilligers hen vertelden dat zij niets konden doen om hun situatie te verhelpen.

Maandag 4 juli

Het ziet er naar uit dat opvangcrisis eerst nog een pak ernstiger gaat worden, voor er een oplossing komt. Vandaag kon niet iedereen aan het Klein Kasteeltje een asielaanvraag indienen. Onze medewerkers telden deze ochtend een honderdtal mannen voor wie de poorten gesloten bleven. Onder hen veel asielzoekers die al langer wachten op opvang, maar ongetwijfeld ook mensen die nog geen asielaanvraag konden indienen. Zo'n 50-tal mannen werd wel binnen gelaten, maar zij zullen wellicht na hun asielaanvraag bijna allemaal géén opvang krijgen. Vorige week telden we in totaal weer zo'n 180 asielzoekers die na het indienen van hun asielaanvraag terug naar de poort begeleid werden. 

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijdag 1 juli

We kregen zonet het verslag binnen van onze medewerkers aan het Klein Kasteeltje en lezen: "Zoals altijd tegenwoordig, vertellen veel van de mannen dat ze op straat slapen." Dit went niet. De federale ministerraad zou geen akkoord gevonden hebben voor noodopvang. Misschien moeten zij eens met de mannen op straat gaan praten?

Donderdag 30 juni

Vandaag telden onze medewerkkers ongeveer 50 mannen aan het Klein Kasteeltje. Zij zullen vermoedelijk geen opvangplaats krijgen.

Woensdag 29 juni

35 mensen kregen geen opvang.

Dinsdag 28 juni

Mannen in de rij voor het Klein Kasteeltje krijgen nog steeds een document van Fedasil. De kans dat ze vandaag een opvangplaats (54 mensen) krijgen, is miniem. Vermoedelijk opnieuw 200 mannen die deze week op straat slapen.

Maandag 27 juni

29 mensen zullen weer op straat moeten slapen omdat ze geen opvang krijgen.

Vrijdag 24 juni

43 alleenstaande mannen kregen vandaag geen opvang.

Donderdag 23 juni

Vandaag opnieuw geen opvang voor de meerderheid van de alleenstaande mannen. Onze medewerkers telden er minimum 80. De mannen met een veroordeling door de arbeidsrechtbank konden om 11u binnen. Het ging om 20 mensen. De schending van het opvangrecht blijft duren.

Woensdag 22 juni

De rij aan de linkerkant aan het aanmeldcentrum aan het Klein Kasteeltje krijgt vandaag geen opvang. Onze medewerkers telden minstens 70 personen. Deze opvang kunnen ze nu enkel afdwingen via de arbeidsrechtbank. Dat systeem kent ook zijn limieten. Vandaag zou er maar plaats zijn voor 10 alleenstaande mannen.

Dinsdag 21 juni

Geen enkele alleenstaande man zal vandaag een opvangplaats krijgen. Ook niet de mannen met een veroordeling van de arbeidsrechtbank, én een uitnodiging van Fedasil op zak. Zij krijgen een papier onder hun neus geschoven waarop staat dat ze geen opvangplaats zullen krijgen. Nu is het aan onze medewerkers om deze mensen te informeren. Hen uitleggen dat ze normaal recht hebben op opvang. Dat de veroordeling normaal voldoende zou moeten zijn, maar dat dit nu niet het geval is. Hoe leg je dat uit?

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Maandag 20 juni

Weer een dag waar er verschillende mensen geen opvang zullen krijgen.

Vrijdag 17 juni

28 mensen zonder opvangplaats. Een triestig cijfer. Hoe lang gaat dit nog duren?

Donderdag 16 juni

Er gaat geen dag voorbij of mensen moeten op straat zien te overleven omdat ze geen opvangplaats krijgen. Vandaag zijn er 28 alleenstaande mannen die weer naar buiten werden gestuurd.

Woensdag 15 juni

Deze ochtend telden onze medewerkers ongeveer 36 mensen die geen opvang kregen.

Dinsdag 14 juni

Update Klein Kasteeltje. Ongeveer 37 mensen kregen vandaag geen opvang. Ondertussen deelt Fedasil een papier uit aan alleenstaande mannen, voordat ze binnen worden gelaten. Hierop staat dat ze bijna geen kans maken op een opvangplaats. Pijnlijk.

Maandag 13 juni

Vandaag kreeg niet iedereen toegang tot het Klein Kasteeltje. Schending van het recht op asiel, en het opvangrecht gecombineerd. Vorige week hadden meer dan 200 alleenstaande mannen geen opvangplaats. Onze medewerkers stonden klaar hen aan een advocaat te helpen. Op deze manier slaagden we erin om 137 alleenstaande mannen te helpen. Zij verblijven allemaal op straat omwille van uiteenlopende redenen, en hebben minstens één eigenschap gemeen: hun opvangrecht wordt geschonden.

Vrijdag 10 juni

Opnieuw telden onze medewerkers aan het Klein Kasteeltje een 70-tal mannen. Opnieuw moesten we hen de boodschap geven dat ze waarschijnlijk geen opvangplaats krijgen. Deze boodschap brengen we al sinds 24 januari. Dit blijft moeilijk. We mogen dit nooit normaal vinden.

Donderdag 9 juni

15 minderjarigen, 87 mensen in familieverband en 76 alleenstaande mannen konden vandaag asiel aanvragen aan het aanmeldcentrum aan het Klein Kasteeltje. Onze medewerkers kregen opnieuw te horen dat er voor deze mannen geen beschikbare plaatsen zijn. Enkel een kleine minderheid (een tiental) maakt kans op een opvangplaats.

Woensdag 8 juni

Vandaag telden onze medewerkers meer dan 70 alleenstaande mannen aan het Klein Kasteeltje. Opnieuw is er bijna geen plaats beschikbaar voor hen. De kans dat zij allemaal op straat slapen, is reëel.

Dinsdag 7 juni

Zo'n 150 mannen stonden vandaag in de rij. Ze kunnen allemaal een asielaanvraag indienen. Daarna worden ze allemaal wel op straat gezet. Er zijn geen opvangplaatsen beschikbaar voor hen.

Maandag 6 juni

De asieldiensten zijn gesloten wegens verlof.

Vrijdag 3 juni

Onze medewerkers kregen te horen dat er geen beschikbare plaats is voor alleenstaande mannen. Ze telden ongeveer 100 mannen in de rij. De kans dat één van hen een plaats krijgt, is bijzonder klein. Dit begint op een loterij te lijken.

Donderdag 2 juni

Vandaag kregen 50 alleenstaande mannen een opvangplaats, en de overige 15 moesten zich registreren op de onwettige wachtlijst.

Woensdag 1 juni

Vandaag krijgt geen enkele alleenstaande man een opvangplaats. Meer dan 90 mensen worden op deze manier zonder pardon op straat gezet. Een rechtstaat onwaardig.

Dinsdag 31 mei

Goed nieuws. Vandaag kon iedereen asiel aanvragen. Het ging in totaal over ongeveer 140 mensen waarvan 90 alleenstaande mannen, 11 minderjarigen en 33 mensen in familieverband. Maar meer dan 20 mannen krijgen geen opvang. Zij moeten zich registreren op de onwettige wachtlijst, die enkel iets oplevert als je dit aanvecht bij de arbeidsrechtbank.

Maandag 30 mei

Vandaag kregen 70 alleenstaande mannen geen opvang, en ze konden ook geen asielaanvraag indienen. Om 08u30 ging de poort van het Klein Kasteeltje open, en nog geen kwartier later ging ze weer dicht. Hierna gaf de politie tegen de 70 wachtende mannen in de rij geen info meer.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 

Woensdag 25, Donderdag 26 en vrijdag 27 mei

De asieldiensten zijn gesloten wegens verlof.

Dinsdag 24 mei

Meer dan 60 alleenstaande mannen stonden vandaag in de wachtrij. De kans dat zij een opvangplaats krijgen is zo goed als onbestaande.

Maandag 23 mei

De meeste alleenstaande mannen krijgen opnieuw geen opvang. In heel 2022 waren er nog maar 14 werkdagen waarop het recht op opvang werd gerespecteerd. Krachtlijn 1 van de beleidsnota 2022 kan al meteen de vuilbak in.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijdag 20 mei

Weer een dag waarop geen enkele mannelijke verzoeker om bescherming een opvangplaats kreeg. Deze week waren er ongeveer 250 opvangweigeringen voor alleenstaande mannen. Reden? Geen plaats voor hen.

Donderdag 19 mei

Vandaag kreeg geen enkele mannelijke asielzoeker, op enkele uitzonderingen na, een opvangplaats. Sinds oktober vorig jaar bevindt het opvangnetwerk in crisismodus. Het recht op opvang wordt geschonden alsof het niets is.

Woensdag 18 mei

Vandaag had iedereen opnieuw de mogelijkheid om asiel aan te vragen. De keerzijde van de medaille: ongeveer 50 mannen werden daarna weer op straat gezet, met de boodschap dat er voor hen geen opvangplaats is. Werkelijk dramatisch.

Dinsdag 17 mei

Vandaag bijna 41 mensen die geen toegang kregen tot de asielprocedure en bijgevolg op straat moeten slapen. Alleen mensen in familieverband en minderjarigen kwamen binnen.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Maandag 16 mei

Onze medewerkers telden deze ochtend 45 alleenstaande mannen die geen toegang kregen tot het Klein Kasteeltje. De situatie was er erg chaotisch. Vorige week was er maar 1 werkdag waarop iedereen toegang kreeg tot het Klein Kasteeltje. Gevolg is dat er weer tientallen mensen elke dag op straat moeten overleven en geen opvang krijgen, nochtans een basisrecht.

 

De eerste weken van 2022 was de toestand aan het aanmeldcentrum 'Klein Kasteeltje' in Brussel eindelijk aan het normaliseren. Alle mensen konden zich nu aanmelden en zo goed als iedereen kreeg opvang. Resultaat: mensen moesten niet meer buiten blijven en de nachten op straat doorbrengen. We waren dan ook ontsteld toen eind februari dagelijks weer tientallen alleenstaande mannen op straat stonden. Hieronder het overzicht van deze periode (eind februari 2022 - midden april 2022).

Maandag 28 februari

Vandaag merkten we al meteen de impact van het conflict in Oekraïne. We telden tussen de 300 en 400 mensen aan de poorten van het Klein Kasteeltje. Een groot deel van deze groep waren Oekraïners die zich al in België bevonden, of recent zijn aangekomen. Door deze grote drukte konden enkel de kwetsbaren, minderjarigen en gezinnen met kinderen een verzoek om internationale bescherming indienen.

De alleenstaande mannen kregen geen afspraak, en moeten de volgende dag opnieuw proberen. Helaas is het onduidelijk of zij dan wél de mogelijkheid krijgen om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. 

Dinsdag 1 maart

Vandaag waren er heel veel mensen aan het Klein Kasteeltje. De meeste mensen in familieverband kwamen uit Oekraïne. Er waren ongeveer 35 minderjarigen waarvan de meesten Afghanen, maar ook een aantal minderjarige meisjes. De rij met alleenstaande mannen was enorm, meer dan honderd. Geen enkele van hen mocht asiel aanvragen en zal dus op straat moeten slapen.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Ongeveer een vijftal gezinnen mochten er ook niet in en kregen te horen dat ze morgen of overmorgen terug moesten komen.

Mensen zijn enorm gefrustreerd over deze situatie en blijven onze medewerkers vragen wat ze kunnen doen en waar ze kunnen blijven. Gelukkig hebben de meeste families uit Oekraïne contacten in België om te verblijven.

De politie was vandaag sterk aanwezig en velen van hen waren zeer onbeleefd en respectloos tegenover de asielzoekers, alsook tegenover onze medewerkers. Onaanvaardbaar!

Woensdag 2 maart

Veel mensen brachten de nacht door aan het Klein Kasteeltje in de hoop dat zij een afspraak zouden krijgen. Zij waren boos toen de poort dichtging en zij geen afspraak kregen.

Elk gezin kwam gelukkig binnen net zoals alle minderjarigen, maar veel gezinnen met kinderen kregen een afspraak zodat ze buiten moesten wachten. Niet iedereen begreep wat er gebeurde en voelde zich verloren.

Er wordt geen rekening gehouden met mannen in kwetsbare situaties, het is heel moeilijk geweest van onze medewerkers om hen te helpen.

Fedasil deelde aan de Oekraïners een papier uit waarin stond dat ze de volgende week moesten terugkomen en dat ze moesten wachten tot het nieuwe voorstel voor een tijdelijk statuut werd uitgevoerd. Ze wisten niet of ze moesten vertrekken of blijven.

Donderdag 3 maart

Alle minderjarigen en mensen in familieverband konden vandaag asiel aanvragen en opvang krijgen. De meeste mannelijke asielzoekers mochten niet naar binnen en zullen dus op straat moeten zien et overleven. Velen leken hierdoor gefrustreerd en sommigen raakten geërgerd toen vrijwilligers hen vertelden dat zij niets konden doen om hun situatie te verhelpen.

Er was vandaag een aparte rij voor Oekraïners. Degenen die een verblijfplaats hadden, werd gevraagd te vertrekken en terug te keren zodra de tijdelijke beschermingsrichting in werking treedt.

Vrijdag 4 maart

Iedereen kon vandaag asiel aanvragen. Vandaag was er één rij voor gezinnen, één rij voor Oekraïense mensen en geen rij voor minderjarigen. De minderjarigen stonden tussen de gezinnen.

Wat de Oekraïners betreft, is de procedure van de tijdelijke status van kracht. Dat betekent dat alle Oekraïners die naar het Klein Kasteeltje komen, met een bus naar het Jules Bordet centrum worden overgebracht waar ze zich laten registreren voor het tijdelijk statuut.

Maandag 7 maart

Vandaag was de situatie chaotisch omdat er heel veel Oekraïners asiel wilde aanvragen en ook heel veel alleenstaande mannen aan het Klein Kasteeltje stonden. Er kwam echter geen enkele alleenstaande man binnen. Vandaag moesten 190 alleenstaande mannen op straat achterblijven. Ze konden geen asielaanvraag indienen. Politie was blijkbaar ook massaal aanwezig.

Onze medewerkers zijn onmiddellijk vertrokken toen het hek dichtging, omdat ze bang waren dat de situatie zou escaleren.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Dinsdag 8 maart

De situatie was zeer chaotisch aan het Klein Kasteeltje. Vandaag konden alleenstaande mannen (120) weer geen asielaanvraag indienen en moesten daardoor op straat blijven. Veel van hen vroegen onze medewerkers waarom zij anders worden behandeld dan Oekraïners. Oekraïners zijn nog steeds verward over de hele procedure. Ze weten niet zeker in welke rij ze moeten staan om asiel aan te vragen.

Woensdag 9 maart

Vandaag sloten de deuren aan het Klein Kasteeltje erg snel. Er werden enkel families, minderjarigen en zo’n 30 alleenstaande mannen binnengelaten. De overgrote meerderheid van de alleenstaande mannen aan het Klein Kasteeltje kon weer niet binnen. Zij wilden asiel aanvragen maar konden dit niet. Afgelopen dagen was er maar 1 (!) dag waarop alleenstaande mannen asiel konden aanvragen. Opnieuw flagrante schending Europees recht.

Donderdag 10 maart

Vandaag bijna 200 mensen die geen toegang kregen tot de asielprocedure en bijgevolg op straat moeten slapen. Alleen mensen in familieverband en minderjarigen kwamen binnen. Onze medewerkers kwamen ook verschillende mensen tegen uit Oekraïne die van Jules Bordet naar het Klein Kasteeltje waren gestuurd. De werknemers van Fedasil schijnen in verwarring te zijn over de plaats waar bepaalde asielzoekers hun aanvraag om bescherming moeten indienen.

Vrijdag 11 maart

Vandaag zijn er weer meer dan 100 mensen die geen toegang kregen tot de asielprocedure en bijgevolg op straat moeten slapen. Het onbegrip neemt dagelijks toe, mensen worden gefrustreerd. Kwetsbare mannen blijven ook op straat. Dramatisch.

Maandag 14 maart

250 alleenstaande mannen konden vandaag geen asiel aanvragen aan het Klein Kasteeltje. Bijgevolg zullen zij op straat moeten zien te overleven. De mensen waren erg gespannen voor het geval de deuren opnieuw geopend zouden worden.

Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Dinsdag 15 maart

Vandaag mochten slechts 30 mannen naar binnen aan het Klein Kasteeltje. Daardoor konden 121 alleenstaande mannen weer geen asiel aanvragen. Deze situatie wordt onhoudbaar. De politie was sterk aanwezig en moest mensen met geweld bij de deur weghalen. Verschillende mannen vroegen onze medewerkers waarom zij anders worden behandeld dan Oekraïners.  

Woensdag 16 maart

Vandaag was de situatie opnieuw gespannen aan het Klein Kasteeltje. Alle minderjarigen en gezinnen gingen onmiddellijk naar binnen en kregen asiel. Alleenstaande mannen werden door de politie in groepen verdeeld, zodat er afstand tussen hen was. Toen de poort voor hen openging, begonnen ze elkaar te duwen. Een vijftigtal konden binnen.

Vaak vragen mensen onze medewerkers of ze hen op de een of andere manier kunnen helpen om binnen te geraken. Onze Startpunt-team blijft nu dezelfde gezichten zien als vorige week. Dit is frustrerend voor hen en voor de mensen die asiel willen aanvragen.

Donderdag 17 maart

Alle minderjarigen konden vandaag asiel aanvragen aan het Klein Kasteeltje, maar ze voerden weer een triagesysteem in. Triage aan de poort werkt niet en is onwettig. De kans dat minderjarigen niet opgepikt worden is erg groot. Dan is het aan onze vrijwilligers om alles te proberen om hen toch binnen te krijgen. Stop deze triage aan de poort. Respecteer mensen hun basisrechten, respecteer de wet.

Ook alle gezinnen geraakten binnen en kregen opvang. Er geraakten maar 35 alleenstaande mannen binnen. De rest bleef achter op straat. Onze medewerkers komen mensen tegen die al veel dagen op straat slapen.

Vrijdag 18 maart

Vandaag konden maar 35 alleenstaande mannen asiel aanvragen aan het Klein Kasteeltje. De rest mocht niet binnen. Minderjarigen en families kregen wel opvang.

Maandag 21 maart

Aan het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje konden vandaag 57 alleenstaande, alle minderjarigen en mensen in familieverband binnen om asiel aan te vragen en opvang te krijgen.

Dinsdag 22 maart

Vandaag konden 56 alleenstaande mannen asiel aanvragen en opvang krijgen. Alle families en minderjarigen geraakten ook binnen in het Klein Kasteeltje. De toestand was weer heel chaotisch en veel mensen zullen weer op straat moeten overnachten. Er was frustratie en woede. 

Woensdag 23 maart
Klein Kasteeltje - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Families en minderjarigen kwamen onmiddellijk binnen aan het Klein Kasteeltje en kregen opvang. In hun rij stonden alleenstaande mannen tegen wie werd gezegd dat ze weg moesten gaan. Volgens Fedasil werden 50 mannen buiten gelaten. Zij zullen de nacht op straat moeten doorbrengen.

Nog steeds zien onze medewerkers mannen die niet eens moeite doen om in de rij te wachten omdat ze weten dat ze toch niet binnen zullen komen. Toen onze medewerkers rond 12u30 teruggingen naar het Klein Kasteeltje hadden een paar mannen hun slaapplaats al klaargemaakt om er de nacht door te brengen. 

 

Donderdag 24 maart

De situatie aan het Klein Kasteeltje was vandaag rustig. Alle families, minderjarigen en ongeveer 100 alleenstaande mannen konden binnen en asiel aanvragen.

Vrijdag 25 maart

Vandaag kon iedereen binnen aan het Klein Kasteeltje om asiel aan te vragen! Daardoor heeft nu iedereen een opvangplaats. De situatie was kalm. Onze medewerkers waren in staat om iedereen te helpen en de meesten van hen de juiste juridische informatie te geven. 

Medewerkers Klein Kasteeltje
Maandag 28 maart

Vandaag kon niet iedereen aan het Klein Kasteeltje asiel aanvragen en opvang krijgen. Ongeveer een honderdtal alleenstaande mannen werden binnengelaten. 70 mochten niet binnen en zullen als gevolg op straat moeten overnachten omdat ze dan geen opvang krijgen.

Dinsdag 29 maart

Alle families en minderjarigen konden vandaag asiel aanvragen aan het Klein Kasteeltje. Ongeveer 70 alleenstaande mannen kwamen binnen, maar de rest mocht niet naar binnen. Er zijn er ongeveer 80 buiten gelaten. Deze mannen kregen geen uitleg. Nadat de poort gesloten was, vertrok ook de politie.

Woensdag 30 maart

Voor het eerst in vele maanden waren er geen minderjarigen die asiel kwamen vragen aan het Klein Kasteeltje. Eerst kwamen de gezinnen binnen en daarna alle alleenstaande mannen.

Donderdag 31 maart

Vandaag kon iedereen binnen aan het Klein Kasteeltje om asiel aan te vragen! Daardoor heeft nu iedereen een opvangplaats.

Vrijdag 1 april

Eindelijk nog eens drie werkdagen op een rij waarop iedereen toegang kreeg tot het Klein Kasteeltje. Hopelijk zet deze trend zich door, en respecteert de Belgische staat haar wettelijke verplichtingen opnieuw.

Maandag 4 april

Nog eens een maandag waarop iedereen toegang kreeg tot het Klein Kasteeltje. Daardoor heeft nu iedereen een opvangplaats.

Dinsdag 5 april

Opnieuw kreeg iedereen vandaag toegang tot het Klein Kasteeltje. Dit is hoe het moet zijn. Helaas stellen we vast dat de wachtlijst nog steeds van toepassing is, ondanks de veelvuldige veroordelingen hiervan. Diegenen die van centrum moeten veranderen of degenen die uit een centrum zijn gezet en een nieuw centrum nodig hebben, worden niet binnengelaten. Onze medewerkers raden hen aan om via hun advocaat een ontmoeting met Fedasil te regelen. 

Woensdag 6 april

Vandaag kon iedereen aan het Klein Kasteeltje asiel aanvragen en zo opvang krijgen.

Donderdag 7 april

Vandaag kon weer iedereen (mannen, vrouwen, minderjarigen, families ...) aan het Klein Kasteeltje asiel aanvragen en zo opvang krijgen.

Vrijdag 8 april

De eerste werkweek sinds februari waarin iedereen toegang kreeg tot het Klein Kasteeltje. Het feit dat dit bijzonder is, is een teken aan de wand van hoe we met mensen op de vlucht omgaan. Wij verwachten meer van dit land.

Maandag 11 april

Opnieuw kreeg iedereen vandaag toegang tot het Klein Kasteeltje. Dit is hoe het moet zijn. Hopelijk blijft het zo!

Dinsdag 12 april

Opnieuw kreeg iedereen vandaag toegang tot het Klein Kasteeltje.

Steun ons Startpunt
Door de opvangcrisis draaien onze medewerkers en vrijwilligers van het Startpunt lange dagen aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Help hen om mensen op de vlucht beter te kunnen ondersteunen.