-

Vluchtelingenwerk over opvangdeal: “De vraag blijft: krijgt elke mens nu opvang of niet?”

Het kernkabinet van de federale regering is het woensdagnacht eens geworden over een opvangdeal. De hamvraag blijft voor ons onbeantwoord: slaagt deze regering er met deze maatregel - na anderhalf jaar - eindelijk in om de opvangcrisis te bemeesteren? Er staan nog 2.400 mensen op een wachtlijst. Zij kunnen niet tot de zomer wachten voor een dak boven hun hoofd met dit rotslechte weer.
"Goede dialoog maakt verschil tussen succes en falen"

Heel veel van de aangekondigde maatregelen hebben maar een heel beperkte impact op de opvangcrisis. De beloofde opvangplaatsen in dit akkoord zitten er niet meteen aan te komen. De sleutel voor succes ligt er in om op korte termijn terug een duidelijk kader voor kleinschalige opvang te creëren waar lokale besturen en opvangpartners in meestappen. Een goede dialoog met die partners kan hier het verschil maken tussen succes en falen.

"Schep duidelijk kader voor lokale besturen"

De federale regering heeft lokale opvanginitiatieven na 2015 fors afgebouwd, omdat er zogezegd geen nood aan was. Toen die nood weer de kop opstak, waren lokale besturen dat jojobeleid beu. De indruk wordt gewekt dat er totaal geen draagvlak zit bij lokale besturen om te zorgen voor meer opvangplaatsen. Die analyse delen wij niet. Wij zijn ervan overtuigd dat je met een duidelijk kader voor lokale besturen hen weer aan boord krijgt. 

"Deze opvangcrisis is niet de schuld van de bewoners van het opvangnetwerk"

In plaats van verantwoordelijkheid op te nemen, legt de federale regering mee de schuld bij sommige groepen in de opvang voor de opvangcrisis. Bijvoorbeeld voor diegenen die gezinshereniging aanvragen of om medische redenen niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Als de overheid nu investeert in verstrengingen, zonder resultaat op het terrein, wordt dat een bittere pil om te slikken.