-

Vluchtelingenwerk trekt mee aan de alarmbel over hervorming sociaal woonbeleid!

Samen met brede coalitie middenveldorganisaties en HUURpunt trekken we aan de alarmbel over sociale huisvesting kwetsbare gezinnen.

HUURpunt pleit – samen met onderstaande organisaties – om grote woonregio’s af te bakenen die slagkrachtige woonmaatschappijen mogelijk maken waar huurders en kandidaat-huurders centraal staan. Daarom dringen we aan op een Vlaams toewijsbeleid met ruimte voor een aanpak op maat en voldoende aandacht voor huurbegeleiding en participatie. Ieder verdient een dak boven hun hoofd.

Lees hier waarom we aan de alarmbel trekken.

Guy Tordeur, voorzitter HUURpunt vzw
Eric Vos, directeur HUURpunt vzw
Wim Boone, stafmedewerker HUURpunt vzw
Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform
Heidi Degerickx, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede
Anita Cautaers, directeur CAW Groep
Klaas Poppe, SAM vzw
Wim De Puysseleyr, SaRa, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
Charlotte Vandycke (Directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Decenniumdoelen
Nils Luyten, Orbit vzw
Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Gert Truyens, Vlaams gewestsecretaris ACLVB 
Peter Wouters, voorzitter Beweging.net
Dirk Masquillier, Samenlevingsopbouw vzw 
Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg vzw