Algemeen -

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT vzw en Solentra vzw breiden unieke Infolijn uit voor vluchtelingen, opvanggezinnen en vrijwilligers

Opvang- en beschermingsnoden voor mensen op de vlucht, de oorlog in Oekraïne en de verhoogde aankomst van vluchtelingen die ermee gepaard gaat… Veel mensen in Vlaanderen zitten met vragen of hebben nood aan laagdrempelige en heldere ondersteuning, of het nu gaat om vrijwilligers, opvanggezinnen of vluchtelingen zelf. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, breidt Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met ORBIT vzw (expert in ondersteuning huisvesting voor erkende vluchtelingen) en Solentra vzw (specialist in transculturele psychologie voor personen op de vlucht) haar unieke hulpverlening verder uit.
Infolijn - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Aan de hand van dit gezamenlijke initiatief worden extra hulpverlener-dispatchers in dienst genomen om bijstand en advies te geven aan personen in een crisissituatie, dit in het Nederlands, Engels en Oekraïens. Op mede-initiatief van kabinet Somers heeft de Vlaamse ministerraad deze uitbreiding op vrijdag 29 april goedgekeurd.

"Deze Infolijn zorgt ervoor dat mensen met al hun vragen en problemen ergens terechtkunnen. We doen dat op een zo laagdrempelig mogelijke manier,” licht Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers toe. “Mensen komen van de ene dag op de andere aan in een land dat zij niet kennen. Uiteraard zitten zij dus met ongelooflijk veel vragen.” Ondersteuning rond procedures; vragen over huisvesting en huren; toegang tot onderwijs, taallessen en opleidingen; integrale sociale ondersteuning; psychosociale noden…

Elk mogelijke vraag wordt beantwoord door de Infolijn. Maar ook gastgezinnen en vrijwilligers kunnen er terecht voor praktische ondersteuning. “Door de oorlog in Oekraïne zagen we ons genoodzaakt om onze Infolijn uit te breiden”, zegt Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het gaat dus om de verbetering van een bestaande dienst en niet de opstart van een nieuwe. “Er is op dit moment heel veel vraag naar onze expertise en met onze huidige bezetting konden we jammer genoeg niet alle vragen het hoofd bieden”, concludeert Claus.

"Deze Infolijn zorgt ervoor dat mensen met al hun vragen en problemen ergens terechtkunnen. We doen dat op een zo laagdrempelig mogelijke manier."

De Infolijn zal samen met Solentra vzw en ORBIT vzw verder worden uitgebouwd. ORBIT vzw heeft met ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ jarenlange expertise opgebouwd in het ondersteunen van burgers die woningen zoeken voor erkende vluchtelingen. “Met ons project ondersteunen we al jaren de zoektocht naar huisvesting voor mensen op de vlucht”, zegt Nils Luyten van ORBIT vzw. “Burgers die een huurwoning of een kamer in hun eigen woning willen aanbieden, of vrijwilligers die in hun gemeente een initiatief rond huisvesting willen opstarten, kunnen rekenen op onze expertise.”

Solentra vzw is gespecialiseerd in de behandeling van oorlogstrauma bij mensen op de vlucht. “Via de Infolijn kunnen vluchtelingen een afspraak maken voor een telefonisch gesprek met een van onze psychologen. Behalve een luisterend oor, bieden ze tips en oefeningen aan om stress te verminderen en de veerkracht aan te spreken. Het gesprek verloopt in het Oekraïens (via een Oekraïense psycholoog of tolk),” licht Geertrui Serneels, directeur van Solentra vzw toe. “Ook hulpverleners en vrijwilligers kunnen terecht bij Solentra met vragen over psychologische steun aan mensen op de vlucht, of vragen over zelfzorg die nodig is bij de rol die ze opnemen.”

Ondersteuning vrijwilligersinitiatieven

Bovendien maken Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBIT vzw, naast de uitbreiding van de Infolijn, ook werk van de coördinatie en ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven. In de regio’s zal Vluchtelingenwerk Vlaanderen een regiocoördinator aanstellen om gemotiveerde burgers die mensen op de vlucht willen helpen, daadkrachtig bij te staan. Bij ORBIT vzw start ook een nieuwe medewerker om in gans Vlaanderen samenhuizen met mensen op de vlucht te promoten, faciliteren en te ondersteunen.

“Heel veel mensen willen op dit moment helpen, maar weten niet noodzakelijk hoe, wat of waar ze dit kunnen doen,” meent Claus. “Met de komst van deze regiocoördinatoren zullen we op regionaal niveau vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven ondersteunen en ervoor zorgen dat de juiste hulp bij de juiste mensen terechtkomt”. “Ten slotte is de hulplijn er niet enkel voor vluchtelingen, maar ook voor vrijwilligers en de duizenden Vlamingen die hun huis openstellen. Ook zij zullen met vragen zitten. Deze mensen tonen een ongelooflijk engagement en we moeten hen daarin ondersteunen”, beaamt minister Bart Somers.

Informatie ook in het Oekraïens

  • Voor vrijwilligers, opvanggezinnen en burgers met vragen, is de crisis hulplijn met het nummer 02/ 225 44 11 beschikbaar (in het Nederlands en Engels).
  • Voor Oekraïense vluchtelingen is er een hulplijn met het nummer 02/ 225 44 21 beschikbaar (in het Oekraïens).

Info voor de pers

Voor meer informatie neem je contact op met:

  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Dimitri Vandezande, @email, 0498.77.84.93
  • ORBIT vzw: Mei Vandenberghe, @email, 0470.18.34.35
  • Solentra vzw: Anuschka Mahieu, @email, 0494.51.26.64 
  • Kabinet Somers: Arthur Orlians, @email,  0476.26.67.42