-

Vluchtelingenwerk organiseerde digitale vorming over 'Verwestersing' in Afghaanse asielverzoeken

Vluchtelingenwerk hield afgelopen donderdagavond, 16 november 2023, een boeiende digitale vorming voor 63 deelnemers over de notie 'verwestersing' in het kader van Afghaanse verzoeken om internationale bescherming. De vorming, geleid door onze deskundige collega Thomas Willekens, bood inzicht in de rechtspraakanalyse van dit concept en zijn relevantie binnen het Europees rechtskader.

De vorming begon met een grondige definitie van 'verwestersing' en een toetsing aan het Europees rechtskader. Vervolgens werden de specifieke elementen besproken die van belang zijn voor 'verwestersing' volgens het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het doel van deze diepgaande analyse was om advocaten vreemdelingenrecht, voogden en ondersteuningsfiguren concrete handvaten aan te reiken voor het bijstaan van Afghaanse mannen tijdens de asielprocedure.

Vluchtelingenwerk blijft zich inzetten voor de rechten van mensen op de vlucht. Deze vorming is een van de vele initiatieven waarmee we streven naar een rechtvaardig migratiebeleid en adequate ondersteuning voor degenen die het nodig hebben.