-

Week van de Vrijwilliger - Paul (vzw Bij ons Thuis)

Paul begon zo’n acht jaar geleden met het initiatief van vluchtelingenhuizen in Aarschot. Uitgegroeid tot vzw Bij Ons Thuis beschikken ze nu over twee vluchtelingenhuizen en enkele particulieren die geregeld opvang kunnen voorzien bij hun thuis. Hun werking staat volledig op een breed en gevarieerd netwerk van zo’n 150 vrijwilligers die belangeloos een belangrijke rol willen spelen binnen de vzw.

"Onze werking is eigenlijk op een best ludieke en lukrake wijze begonnen. Een pater die ons initieel ging helpen om op te starten, belde me op een dag op om te melden dat er geen plaats meer voor hem was in hun vluchtelingenhuis in Wilsele en vroeg ons voor een plaatsje. Eenmaal daar aangekomen vroeg ik of ik nog iets moest weten over hem. ‘Dat denk ik niet’, zei de pater, en sindsdien is dit het merendeel van de tijd zo gegaan. Zonder al te veel vragen te stellen over wie er komt."

Hoe ziet het netwerk van vrijwilligers er binnen jullie organisatie uit?

"We hebben zo’n 150 vrijwilligers die fungeren als buddy’s, rij-instructeurs, huiswerkbegeleiders, leerkrachten Nederlands, advocaten, technische assistenten enzoverder, waaronder ook een deel nieuwe Belgen. We moedigen elke vorm van engagement natuurlijk aan, maar inden het extra leuk dat onze vrijwilligers hun eigen expertise inbrengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een advovcaat die het merendeel van haar tijd de asielprocedures opvolgt, maar ook experten met een medische en financiële achtergrond."

"We vinden het mooi dat we heel wat vrijwilligers geëngageerd krijgen om vrijwillig een rol te spelen in een vzw-werking. De coronaperiode bracht natuurlijk een erg uitzonderlijke en extreme situatie, waardoor we vrijwilligers extra moesten motiveren, maar die periode is gelukkig achter de rug. Nu primeert bij velen terug het belangeloze dat achter vrijwilligerswerk schuilt. Dat belangeloze, iets doen wat niet moet, maar omdat je het wil, is iets wat we moeten koesteren en wat net het mooie aan vrijwilligerswerk is."

Je kan wel stellen dat jullie een mini-representatie zijn van een diverse, werkende samenleving.

"Het komt zoals het komt natuurlijk, maar we omschrijven onszelf ook wel al eens als een miniatuur van hoe de samenleving er voor ons mag uitzien. Allerlei culturen onder één groot dak, elk zijn eigen achtergrond, competenties, religies, af en toe wel eens ruzie, maar steeds met wederzijds respect voor elkaar. Als het onder één letterlijk dak kan, dan moet dat toch ook in onze grotere samenleving kunnen? We laten zien hoe mooi ons initiatief werkt en brengen op een laagdrempelige, evidente en niet-polariserende manier het leuke van een multiculturele samenleving tot bij de mensen."

waarom is het een meerwaarde voor elke persoon om zich als vrijwilliger in te zetten?

"Om naast hun normale obligate levenstaken ook iets te doen waar je het gevoel van krijgt dat het een extraatje is omdat het goed voelt. Het brengt het geheel van de samenleving naar een hoger niveau. Als mensen bereid zijn iets belangeloos te doen, dan ga je als maatschappij een stapje vooruit."

Je leert ook enorm veel. Je ervaart dingen, komt met mensen in contact en hoort allerlei verhalen die je anders nooit zou ervaren. Maar daar moet je het niet persé voor doen, je moet het doen om je tijd zinvol besteden, voor jezelf en voor anderen.

-------

Wil jij je ook inzetten voor mensen op de vlucht bij een lokaal initiatief dat jouw hulp hard nodig heeft? Spullen verdelen, Nederlands helpen inoefenen of buddy worden?

Meld je hier aan

De regiocoördinator in jouw buurt zoekt graag samen met jou naar een passend engagement en neemt zo snel mogelijk met jou contact op!